likabehandling

 • Skogsbranschen enad mot sexistisk reklam

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Efter att ett flertal bolag gjort egna uttalanden kring reklam med lättklädda flickor, går nu branschen ihop och tar avstånd från all sexistisk marknadsföring. "Uttryck av detta slag varken passar i vår bransch eller ens i vårt århundrade"./ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Sveaskog erbjuder entreprenörer utbildning i jämställdhet, mångfald och inkludering

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Nu erbjuder Sveaskog sina entreprenörer utbildning i likabehandling. Sveaskog har i flera år arbetat aktivt och målinriktat med frågorna vilket har gett goda resultat. Bland annat en jämnare könsfördelning och ökad upplevelse av likabehandling./ Sveaskog
  Läs mer
 • Nu finns nya verktyg för bättre jämställdhet i skogen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Det finns mer att göra kring frågor om likabehandling, diskriminering och jämställdhet inom skogsnäringen. Det visar inte minst uppmärksamheten kring #metoo och #slutavverkat. Efter en framgångsrik satsning inom Skogsstyrelsen finns nu nya verktyg framtagna för alla arbetsgivare som vill förbättra sitt arbete med jämställdhet och mångfald. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Lika villkor inom skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  På SkogsSveriges sidor under ämnet Lika villkor hittar du faktasidor om hur arbetsmarknaden ser ut, vad som gäller för enskilt skogsägande, de olika begreppen inom genus, jämställdhet och likabehandling samt det som rör utbildning och rekrytering. Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Regeringen lanserade i april förra året en jämställdhetsstrategi för skogssektorn som går under namnet ”konkurrenskraft kräver jämställdhet – jämställdhetsstrategi för skogsbrukssektorn” (klicka på länken). Genom detta vill man synliggöra den ojämställdhet som råder inom skogssektorn. Strategin innehåller flera olika åtgärder, varav tre uppdrag fallit på SLU och det ena är precis det du läser just nu. Resultatet av uppdraget ”kompetenssatsning i jämställdhet för lärare inom skogliga sektorn” är denna kunskapsplattform där lärare (och andra som vill) ska kunna inspireras och hämta information, material, filmer, texter, artiklar med mera, som på något sätt anknyter till området jämställdhet/lika villkor. / SkogsSverige
  Läs mer