Lika villkor

 • Välkommen till Lika villkor på SkogsSverige

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Tina Sjöström, ansvarig för LIka villkor på SkogsSverige
  Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats finns kunskap om jämställdhet inom den skogliga arbetsmarknaden, inom området för enskilt skogsägande och inom utbildning och rekrytering. - Jag vill uppmana berörda inom skogssektorn att kontakta mig så kan vi visa era goda exempel på hur ni arbetar med jämställdhet på SkogsSveriges webbplats, säger Tina Sjöström, handläggare LIka villkor på skogsfakulteten hos SLU i Umeå.
  Läs mer
 • Skogskollo för jämställdhet i Skogsbranschen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  – Skogskollo handlar om att väcka flickors intresse för skogen. Skogssektorn är starkt mansdominerad och det här är ett sätt att förändra branschen. Det är nödvändigt för att säkra framtida kompetens, säger Caroline Wågberg, samordnare för Skogen i skolan, Västernorrland.
  Läs mer
 • Fler aktiva kvinnor behövs i skogsbruket

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen och föreningen Grenverket bjuder in till två inspirerande kvällar i Ronneby där regeringens jämställdhetsstrategi för skogsbruket presenteras. Att enskilt skogsägande ska vara lika självklart för kvinnor som för män och att bemötande av män och kvinnor ska ske på lika villkor är ett av tre fokusområden i regeringens jämställdhetsstrategi för skogsbruket. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Norra Skogsägarna sponsrar jämställt

  Etiketter: Skog
  Idrottsrörelsen startades av män, för män och präglas fortfarande väldigt mycket av manliga normer och maktstrukturer. Sponsring och reklam är en viktig inkomstkälla för föreningslivet och påverkar därför också barn och ungdomars möjlighet till idrottsutövande. (film) / Norra Skogsägarna
  Läs mer

Sidor