Lika villkor

 • Bokrelease av Den öppna skogen: Kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Bokrelease av Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn
  Den 11:e december var det boksläpp på SLU Umeå för Den öppna skogen. Här samlades intresserade lyssnare och där några av författarna fick berätta om arbetet bakom boken samt förhoppningar om vad boken kan bidra med i det fortsatta jämställdhetsarbetet i skogssektorn.
  Läs mer
 • Norra till final i Svenska Jämställdhetspriset

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Det står nu klart att Norra Skogsägarna är nära att erhålla det Svenska Jämställdhetspriset. Under gårdagens överläggningar med juryn behandlades de fem verksamheter som gått vidare till det sista steget i processen. Bland finalisterna finns – förutom Norra Skogsägarna – Arbetsmiljöverket, Malmö stad, Eskilstuna kommun och Norrbottens läns landsting. / Norra
  Läs mer
 • Den ojämställda rekryteringsprocessen vid SLU – en genusanalys

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En utlyst professur vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap (NJ) vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) förra våren fick 34 sökande – alla män, trots att ämnet bedöms ha en jämvikt mellan män och kvinnor. Då ställdes frågan om rekryteringen fungerar optimalt och om det är annonstexterna som är problemet? Nu presenteras en genusanalys av hela rekryteringsprocessen. / SLU
  Läs mer
 • Bokrelease: Den öppna skogen: kön, genus och jämställdhet i skogssektorn

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Vem får plats i skogen, vem behövs och vem efterfrågas? Jämställdhet i skogssektorn lyftes fram av regeringen i början av 10-talet som ett prioriterat område. Utformningen av det praktiska jämställdhetsarbetet genererar olika utmaningar och reser nya frågor som behandlas i en ny forskarantologi. / SLU
  Läs mer
 • Jämställdhet en överlevnadsfråga

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Skogsriket Västerbotten har de senaste åren lyft fram en rad åtgärder för ökad jämställdhet. Vi ser gärna att det nationella skogsprogrammet nu också tar intryck och driver på arbetet i hela landet, skriver flera tunga företrädare för norra Sverige. / Skogsland
  Läs mer
 • Fler tjejer vill jobba i den mansdominerade skogsbranschen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Allt fler tjejer söker till utbildningar för att kunna jobba i skogen. Men det är fortfarande för få, siffrorna visar på en trög utveckling, där killarna fortfarande dominerar. / SR P3 Nyheter
  Läs mer
 • Tjejerna vill jobba i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Fram tills på tisdag pågår skogslägret "Tjejer i skogen" i Sunne. Där de vill ge tjejer en större inblick för skogen för att få det mer jämställt inom skogsbruket. Linda Jakobsson jobbar på Skogsstyrelsen och hoppas på att det blir fler kvinnor i skogen. / SR P4 Värmland
  Läs mer
 • Nylansering av Lika villkor på SkogsSveirge

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Tina Sjöström, ansvarig för Lika villkor på SkogsSverige och Emma Möller från Vkna
  Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats finns kunskap om jämställdhet inom skogssektorn. - Min kollega Emma Möller på Vkna, ett konsultföretag med fokus på jämställdhet, har tillsammans med mig arbetat fram de nya sidorna som hjälper dig igång med jämställdhetsarbetet på din arbetsplats, säger Tina Sjöström, innehållsansvarig för Lika villkor på SkogsSverige och handläggare för Lika villkor på skogsfakulteten hos SLU i Umeå. Har du frågor om jämställdhet, kontakta gärna Tina på: tina.sjostrom@slu.se
  Läs mer
 • Hela lönen, hela tiden - utmaningar för ett jämställt arbetsliv

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Arbetslivet i Sverige är inte jämställt. De förhållanden och villkor som kvinnor och män möter på arbetet ser i hög grad olika ut beroende på var de arbetar, vad de arbetar med, och om de befinner sig i ett kvinno- eller mansdominerat yrke. Bristen på jämställdhet i arbetslivet får stora konsekvenser, både på individ- och samhällsnivå. / Statens offentliga utredningar
  Läs mer
 • Panelsamtal om jämställdhetsarbet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Under Skogsnäringsveckan deltog forskare från institutionen för skoglig resurshushållning och projektet "Jämställdhet som branschgemensam strategi", tillsammans med representanter från näringen, i ett panelsamtal kring praktiskt jämställdhetsarbete. / SLU
  Läs mer

Sidor