Lika villkor

 • Jämfald – Jämställdhet och mångfald i skogen

  Etiketter: Skog
  Jämfald i skogen är projektet där deltagarna får granska och reflektera över bilden av yrkesverksamma inom skoglig sektor. Projektet ska bidra till att motverka diskriminering och öka inkludering i arbetssätt och strukturer vid Skogsstyrelsen. På torsdag den 27 april startar projektet med en konferens för Skogsstyrelsens medarbetare. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan"

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Projektet "Inkluderande tillväxt i skogssektorn genom innovativ samverkan" drivs av Luleå tekniska universitet med samarbetspartners. Syftet är att skapa inkluderande tillväxt i Norrbottens och Västerbottens skogssektor genom innovativ samverkan mellan näringsliv, akademi och samhälle. I projektet utvecklar och utbyter dessa kunskap, erfarenheter, metoder och innovation kring jämställdhet och mångfald. / LTU
  Läs mer
 • Välkommen till vernissage i Skärholmen - Vem är skogen till för?

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  I april bjuds allmänheten in till en tillfällig skog som byggts upp i Fryshusets lokal på 2:a Hemmet i Skärholmens centrum. Utevistelser i skog och natur har en positiv effekt på hälsan och personer med funktionsnedsättning har lika stort behov som andra av rekreation och avkoppling, men tyvärr får de sällan den möjligheten. / Stockholms stad
  Läs mer
 • SkogsSverige ger dig kunskap om Lika villkor

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Tina Sjöström ansvarar för Lika villkor på SLU och på SkogsSverige
  Idag är det internationella kvinnodagen. Behöver du verktyg för jämställdhetsarbetet på din arbetsplats? Under ämnet Lika villkor på SkogsSveriges webbplats hittar du just det. - Min kollega Emma Möller på Vkna, ett konsultföretag med fokus på jämställdhet, har tillsammans med mig arbetat fram sidorna som hjälper dig igång med jämställdhetsarbetet på din arbetsplats, berättar Tina Sjöström, innehållsansvarig för Lika villkor på SkogsSverige och handläggare för Lika villkor på skogsfakulteten hos SLU i Umeå./ SkogsSverige
  Läs mer
 • Kollo ska locka fler flickor till skogsindustrin

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Trots att nästan hälften av alla skogsägare är könsfördelningen inom skogsindustrin väldigt ojämn. Det vill arrangörerna av Skogskollo ändra på genom att göra fler flickor intresserade av skogen. / Fria Tidningar
  Läs mer
 • Vad innebär lika villkor?

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering enligt de sju diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Lär dig mer på SkogsSverige! / SkogsSverige
  Läs mer
 • Per Lärkeryd: "Bort med kommittéer för jämställt"

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Per Lärkeryd, vd på Norra Skogsägarna är helt emot jämställdhetskommittéer. - Det är det första jag brukar avskaffa när jag blir chef. / Norrbottens affärer
  Läs mer
 • Tre utmaningar för ökad jämställdhet i skogen

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Skogsnäringen har insett att ökad jämställdhet är bra men det går ändå långsamt framåt. Det konstaterar genusforskaren Elias Andersson på SLU i Umeå som har idéer för att snabba på utvecklingen. / Skogsland
  Läs mer
 • Jämställdhet och meritokrati – krockande principer i universitetsvärlden

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet
  Akademiska tjänster ska tillsättas enbart utifrån de sökandes formella meriter. Från politiskt håll ställs samtidigt krav på att högskolevärlden aktivt ska motverka den sneda könsfördelning som råder inom många områden. Hur universitet och högskolor väljer att tackla de ibland motstridiga principerna om meritokrati och jämställdhet är temat i en avhandling av Stina Powell från SLU. Exemplen kommer främst från hennes eget universitet. / SLU
  Läs mer
 • Stort jämställdhetspris till Norra Skogsägarna

  Etiketter: Jämlikhet och jämställdhet, Skog
  Norra Skogsägarna har i dag tilldelats Svenska Jämställdhetspriset. Den prestigefyllda utmärkelsen togs emot av skogsägarföreningens vd Pär Lärkeryd under Jämställdhetsdagarna i Malmö, en årlig nationell konferens med fokus på jämställdhet och jämställdhetsintegrering. / Norra Skogsägarna
  Läs mer

Sidor