lignin

 • SCAs Christian Kugge får Sundbladsfondens pris på 0,7 MSEK: "För förädling av lignin"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Christian Kugge vid SCA R&D Centre får Kompetensutvecklingspriset 2021 av Stiftelsen Gunnar Sundblads forskningsfond på 0,7 MSEK. Han tilldelas priset för ambitionen att effektivisera processen för att förädla lignin från skogen till högvärdiga kemikalier. / SCA
  Läs mer
 • Lignin som resurs för ökad hållbarhet

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Lignin, som är en biprodukt vid pappersmassatillverkning, är det som ger styrka till träd och växter. Ligninet används idag främst för energiproduktion, men forskning visar att dess användningsområde är stort, vilket gör det till en viktig resurs för en ökad hållbarhet inom massaindustrin. En ny studie vid Karlstads universitet undersöker hur ligninet kan tillvaratas för ökad hållbarhet i industrin. / Karlstads Universitet
  Läs mer
 • Peab först i Sverige att lägga asfalt med skogens eget bindemedel

  Etiketter: Skog
  Nu inleder Peab Asfalt de första försöken i Sverige med att lägga asfalt med lignin på en trafikerad vägsträcka i Sundsvall. Lignin är träets naturliga bindemedel och när det delvis ersätter det oljebaserade bitumen uppnås både miljömässiga och tekniska fördelar. / Peab
  Läs mer
 • Sågspån, bark och lignin blir nya hållbara produkter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Green Bioraff Solutions är ett treårigt projekt, som startats med syfte att ta fram nya hållbara produkter gjorda av restprodukter från skogsindustrin. Projektet är uppdelat i tre delar, där man ur sågspån och fiberslam ska producera nedbrytbar plast, ur lignin producera aktivt kol samt att från bark producera skum för konstruktionsmaterial. / RISE
  Läs mer
 • Skogen får ny användning i asfaltsindustrin

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Peab har stora förhoppningar om att kunna använda skogsråvara i sin asfalt. Det är ligninet som skulle kunna användas som alternativ till företagets fossila bindemedel i tillverkningen./ ATL
  Läs mer
 • Svensk tall skapar grön bensin

  Etiketter: Bioenergi
  Visste du att man i framtiden kommer att kunna köra bil med delar av den svenska skogen som drivmedel? Det är inte många som gör, men i ett forskningsprojekt om lignin undersöks möjligheterna till detta mer miljövänliga alternativ till fossil olja. Nästa år ska produkten testas kommersiellt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Avtal banar väg för en fossilfri fordonsflotta

  Etiketter: Bioenergi
  RenFuel som tillverkar miljövänliga drivmedel inleder ett samarbete med Rottneros. Under 2018 ska Rottneros börja leveranser av lignin från sitt massabruk i Vallvik utanför Söderhamn till RenFuels test- och pilotanläggning i Bäckhammar. / Paper Province
  Läs mer
 • Ny rapport: Flygbiobränsle möjliggör för flyget att nå klimatmålen

  Etiketter: Bioenergi
  Möjlighet finns att tillverka flygbiobränsle på svensk skog. Det skulle både möjliggöra för nya arbetstillfällen, ett tekniksprång och exportmöjligheter. Inom svensk skogsindustri finns en stor andel restprodukter som istället för att förbrännas skulle kunna användas till flygbiobränsle. I dag finns cirka 20 TWh som inte utnyttjas till fullo, och ytterligare 10-15 TWh om man börjar använda restprodukter såsom spån, flis och lignin. / Dagens Infrastruktur
  Läs mer
 • Preem och Vattenfall i samarbete om biodrivmedel i stor skala

  Etiketter: Bioenergi
  Preem producerar redan idag biodrivmedel eller så kallad biodiesel (icke-fossil diesel) av tallolja, en restprodukt från skogsindustrin, men avser att framöver tillverka förnybara drivmedel från sågspån och skogsrester från virkesavverkningar samt lignin från pappersmassaindustrin. / Preem
  Läs mer
 • ValChem-projektet levererar socker

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  De första större mängderna cellulosasocker har nu levererats från projektet ValChem som utvecklar och demonstrerar hur gröna kemiprodukter kan framställas med råvara från skogen. / PappersTidning
  Läs mer

Sidor