leveransvirke

  • Rundvirkespriser under första kvartalet 2012

    Etiketter: Skog
    Virkespriserna (leveransvirke) sjönk under första kvartalet 2012 jämfört med kvartalet dessförinnan. Sågtimmer- respektive massavedspriserna sjönk med tre respektive sju procent. Sågtimmerpriserna steg i region Syd med två procent. / Skogsstyrelsen
    Läs mer

Sidor