Lettland

 • SCA köper 13 000 hektar skog i Lettland

  Etiketter: Skog
  SCA har träffat avtal om förvärv av skog i i Lettland. Förvärvet omfattar en markareal om ca 19 150 hektar, varav ca 13 100 hektar är skogsmark. Köpeskillingen är 44,5 MEUR, cirka 450 MSEK. / SCA
  Läs mer
 • SCA köper ytterligare 10 000 hektar skog i Lettland

  Etiketter: Skog
  SCA förvärvar huvuddelen av Sundin Mezs SIA av det svenska onoterade bolaget Livland Skog AB. Sundin Mezs SIA äger skogs- och marktillgångar i Lettland. Köpeskillingen uppgick till cirka 260 miljoner kronor, 24,2 miljoner Euro, på skuldfri bas. / SCA
  Läs mer
 • SCA köper 10 000 hektar skog i Lettland

  Etiketter: Skog
  SCA har förvärvat Latvian Forest Companys skogs- och marktillgångar i Lettland, totalt ca 10 000 hektar. Köpeskillingen är 260 miljoner kronor på skuldfri bas. / SCA
  Läs mer
 • SCA vill köpa skog i Lettland

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  SCA och Latvian Forest Company har tecknat en avsiktsförkaring om köp av ca 10 000 hektar skog i Lettland. / SCA
  Läs mer
 • Södra köper Bergvik Skogs skogsinnehav i Lettland

  Etiketter: Skog
  Södra förvärvar Bergvik Skog AB:s skogliga innehav i Lettland. Totalt uppgår arealen till 111 100 hektar, varav 80 300 hektar är skogsmark. / Södra
  Läs mer
 • Skogsägaren Anders Olsson ser skogen i Lettland som långsiktig investering

  Etiketter: Skog
  Att köpa skogsmark i Lettland kan vara en både lönsam och hållbar affär om man tänker långsiktigt. Skogsägaren Anders Olsson är en av många svenskar som har investerat i mark i Lettland. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Examensarbeten ska ge ny kunskap om hur den lettiska skogen växer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I Lettland växer skogen snabbt. Att tillväxten underskattas i befintliga tillväxtmodeller försvårar planeringen i skogsbruket och det behövs mer kunskap inom flera andra områden. Nu finansierar Skogssällskapet fem examensarbeten för att få veta mer om hur den lettiska skogen växer och ska skötas. I Lettland är det vanligt att björk odlas för att användas till fanér. I ett av de examensarbeten som Skogssällskapet finansierar genomförs gallringsförsök där man undersöker hur man så snabbt som möjligt kan få fram fanérvirke från björk. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Conniflex till Lettland

  Etiketter: Skog
  Svenska Skogsplantor har utvecklat snytbaggeskyddet Conniflex och har sedan lanseringen 2010 levererat över 150 miljoner plantor med det miljövänliga skyddet från tre anläggningar. / Sveaskog
  Läs mer
 • Future Forests medverkade vid ministerkonferens i Lettland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur skall framtidens skogsbruk anpassas i den nya bioekonomin? Det var temat för en konferens som hölls i Riga 28-29 september. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Vill utveckla inhemskt skogsägande i Baltikum

  Etiketter: Skog
  Sedan drygt tio år hjälper Skogssällskapet svenskar att köpa och förvalta skog i Lettland. Numera finns Skogssällskapet även i Estland och Litauen. Björn Sprängare, styrelseordförande i Stiftelsen Skogssällskapet, är övertygad om att utländskt kapital som investeras i Baltikum stärker regionen: – Men inte tillräckligt långsiktigt. Även lokala ägare måste vilja bruka sina marker om utvecklingen ska bli socialt hållbar, säger han. / Skogssällskapet
  Läs mer

Sidor