Lena Ingvarsson

  • Ny preses och ny vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

    Etiketter: Skog
    KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 12 december 2019 jägmästare, skog.dr Jan Fryk, Sigtuna, till preses och förra expeditions- och rättschefen vid Miljö- och energidepartementet, jur.kand. Lena Ingvarsson, Ekerö, till vice preses för akademien under perioden 2020–2023. / KSLA
    Läs mer