lavmark

  • Bränderna kan utplåna renskötseln

    Etiketter: Skog
    Vinterbetet – som är avgörande för renarnas överlevnad – har brunnit som aldrig förr denna sommar. Det tar 60-80 år för lavmarken att komma tillbaka. Frågan är om renarna finns kvar då. / ETC
    Läs mer