lavar

 • Sällsynta lavar får skydd i Korsviken

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Sällsynta lavar. Där har du ett tungt vägande skäl till att vi nu skyddar Korsviken, i Ljungskile, som naturreservat. Utsikten över fjorden mellan fastlandet och Orust går heller inte av för hackor. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • Träden är hem för många hotade arter

  Etiketter: Skog
  Ett stort antal arter av svampar, mossor, lavar och småkryp är beroende av träd för sin överlevnad. Många av arterna är hotade eftersom deras värdträd drabbats av sjukdomar. / Forskning & Framsteg
  Läs mer
 • Mossor och lavar till juldekoration - det här måste vi tänka på

  Etiketter: Julgranar, Skog
  När svamp- och bärsäsongen är över finner vi andra skatter i skogen. Vintergröna mossor och vita lavar är exempel på växter som vi gärna använder för dekoration inför advent och jul. Fönsterlav, som ofta säljs under namnet vitmossa ska plockas varsamt och inte i onödan eftersom den växer så långsamt. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Den livsviktiga Aspen

  Etiketter: Skog
  Aspen är av livsavgörande betydelse för många andra arter i skogen. Framför allt i landets nordliga delar är den viktig för lavar, svampar och skalbaggar, enligt en ny rapport. / Svt Norrbotten
  Läs mer
 • Är artmångfalden större i en skog vid kontinuitetsskogsbruk än vid trakthyggesbruk?

  Etiketter: Skog
  Malin Leverin har utforskat skogsbrukets påverkan på artmångfalden hos mossor och lavar i sitt examensarbete på Ekologiprogrammet på Institutionen för biovetenskap på Högskolan i Skövde. Sveriges vanligaste skogsbruksmetod, trakthyggesbruket, har medfört problem för skogens artmångfald. År 2010 fanns det i Sverige 319 stycken hotade mossor och lavar som var kopplade till skogen. Alternativet till denna skogsbruksmetod finns i kontinuitetsskogsbruket som var vanligt förr. Denna rapport avser jämföra och redogöra för eventuella skillnader i artmångfalden av mossor och lavar mellan de tre skogstyperna naturskog, kontinuitetsbrukad och trakthyggesbrukad skog. / Högskolan i Skövde
  Läs mer
 • Död ved i yngre produktionsskog främjar lavarna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Unga produktionsskogar innehåller mycket död ved efter avverkningen och på denna trivs lavarna, åtminstone de mindre nogräknade. Rödlistade vedlavar saknas dock i de brukade skogarna, konstaterar Måns Svensson i sitt doktorsarbete vid SLU. / Forskning.se
  Läs mer
 • Mossor och lavar i vår närmiljö

  Etiketter: Skog
  Den vanligaste gruppen av dessa hänglavar, tagellavarna i släktet ”Bryoria”, innehåller 16 svenska arter, men artuppfattningen varierar starkt och artavgränsningarna är i många fall minst sagt oklar, se nästa bild. Mossor och lavar i vår närmiljö, en naturkrönika i 13 bilder från Västra lägrets kulturmiljöer på Skillingaryds skjutfält. / Skillingaryd.nu
  Läs mer
 • Många stora aspar ger lavarna livsluft

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Många epifytiska lavar är beroende av gamla aspar, eftersom de lever utanpå deras grova bark. Nyckelbiotoper, som undantas från skogsbruk, innehåller olika mängd och storlekar av aspar, men för att säkra den långsiktiga överlevnaden av lavar som växer på deras bark, gäller det att de är tillräckligt många. / SLU
  Läs mer