lastpall

  • Mycket lång livslängd för lastpallar i trä

    Etiketter: Trä och träindustrin
    En lastpall i trä kan användas mer än sjuttio gånger för att sedan energiåtervinnas och bidra till Sveriges klimatmål för biobaserad energiförsörjning. Under sina sjuttio resor förflyttar den såväl livsmedel som konsumentartiklar, byggmaterial och industriprodukter. / Svenskt Trä
    Läs mer