laserskanning

 • Vad ger en tätare laserskanning skogsbruket?

  Etiketter: Skog
  Laserskanningar har förenklat och ökat precisionen i skogsbruket. Kommande skanningar kan ge upphov till nya innovationer inom skoglig planering, skogsbrukets operationer och automation. Under hösten 2020 har Skogforsk genomfört en förstudie för att utröna vilka mervärden som uppstår med en tätare laserskanning. / Skogforsk
  Läs mer
 • 200 nya fjälltoppar har satts på kartan med sin rätta höjd

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Lantmäteriet har nyligen uppdaterat samtliga höjdangivelser på Sveriges fjälltoppar. Vid sidan om kampen om titeln som Sveriges högsta fjäll har ytterligare 200 av landets fjälltoppar satts på kartan med sin korrekta höjd. Det har blivit verklighet tack vare Lantmäteriets laserskanning av Sverige. / Lantmäteriet
  Läs mer
 • Medfinansiering ger snabbare laserskanning av skogen

  Etiketter: Skog
  Nu är det klart att skogsnäringen är med och finansierar laserskanningen av den svenska skogen som kommer ge digitala kartor och uppdaterad information om tillståndet i skogarna. Medfinansieringen gör det möjligt att snabba upp processen vilket leder till mer aktuella data och ökad nytta för skogsägare, näring, myndigheter och andra aktörer. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Effektivare skogsbruk med laserskanning

  Etiketter: Skog
  Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera skogliga grunddata till brukare av Sveriges skogar via den laserskanning som Lantmäteriet genomför. Uppdraget kommer bidra till en både ökad produktion som en effektivare miljöhänsyn inom skogsbruket. / Näringsdepartementet
  Läs mer
 • Effektivare skogsbruk med laserskanning

  Etiketter: Skog
  Regeringen har gett Skogsstyrelsen och Sveriges Lantbruksuniversitet i uppdrag att ta fram och distribuera skogliga grunddata till brukare av Sveriges skogar via den laserskanning som Lantmäteriet genomför. Uppdraget kommer bidra till en både ökad produktion som en effektivare miljöhänsyn inom skogsbruket. Den data som samlas in ska vara öppen och avgiftsfri./ Regeringskansliet
  Läs mer
 • Lantmäteriet får uppdrag att laserskanna Sveriges skogar

  Etiketter: Skog
  - Vi påbörjar arbetet direkt och har en plan färdig för hur skanningen ska gå till. Med de resurser vi nu fått kommer det att ta ungefär sju år att skanna Sveriges skogar, säger Jens Rågvall, sektionschef för flygfotografering och laserskanningpå Lantmäteriet. / Industritorget.se
  Läs mer
 • Så ska Sverige kartläggas med laserskanning

  Etiketter: Skog
  COWI har tilldelats ett ramavtal för luftburen laserskanning av ca 75 procent av Sveriges territorium under de kommande 2-5 åren. Detta omfattande kartläggningsprojekt blir det största i sitt slag i Europa. Projektet har kommit till stånd efter krav från skogsnäringen, som efterfrågar uppdaterade laserdata till stöd för ledning och planering./ Transportochlogistik.se
  Läs mer
 • Nu ska Sveriges skogar laserskannas

  Etiketter: Skog
  Återigen ska den svenska skogen skannas av med laser. I dag kom budgetförslaget från regeringen att avsätta 12 miljoner kronor per år för en ny nationell laserskanning. En investering som kommer att betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny laserskanning en lönsam investering för Sverige

  Etiketter: Skog
  Myndigheter, forskning och företag agerar nu tillsammans för en ny satsning på en nationell laserskanning av Sveriges skogar. En investering som kan betyda mycket för miljön, skogsbrukets lönsamhet och landsbygdens tillväxt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Nu kan skogsägare sköta skogen digitalt

  Etiketter: Skog
  Skogsstyrelsen bjuder in skogsägare i Skåne till åtta träffar med fokus på alla de e-tjänster som kan förenkla skogsägarens vardag. Inte minst kan nya kartor framtagna utifrån laserskanning ge värdefull kunskap om den egna skogen./ Cision
  Läs mer

Sidor