Larry Söder

  • Kommer skärpta krav att hota fortsatt träbyggande - debatt i riksdagen

    Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
    Kommer svenska producenter av impregnerat trä att få verka på samma villkor som producenterna i övriga EU-länder? Det frågade Larry Söder (KD) nyligen miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) i riksdagen. Söder befarade att Naturvårdsverkets pågående översyn av gällande föreskrifter för bl a skyddsåtgärder och försiktighetsmått vid impregneringsbehandling blir strängare än vad som gäller i EU. Larry Söder vill att den positiva utvecklingen med träbyggande i utomhusmiljöer inte hotas. / Riksdagen
    Läs mer