läroplan

 • Mer friluftsliv i skolan – helt enligt läroplanen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  40 pedagoger från skolor i Jönköping och grannkommuner ska under två dagar lära sig mer om hur de kan inkludera mer friluftsliv i undervisningen. De flesta barn idag tillbringar största delen av dagen i skolan, då spelar skolans sätt att undervisa en viktig roll för hälsa och förmåga till lärande. / Jönköpings kommun
  Läs mer
 • Vill få in jord och skog i läroplanen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Landshypotek Banks Lantbrukspanel består av lantbrukare från hela landet. De anser att kunskapen om lantbruket bör höjas i samhället genom att införa jord och skog som ett ämne i grundskolans läroplan. / Jordbruksaktuellt
  Läs mer
 • Lär dig mer om Allemansrätten med Skogen i Skolan

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Lär dig om Allemansrätten med Skogen i Skolan
  Skogen i Skolan har i över 40 år arbetat över hela landet med att sprida kunskap om skog till skolor. Sedan förra året finns en affisch och elev- samt lärarmaterial med övningshäften om Allemansrätten. Häftena kopplar till grundskolans läroplan och är indelade från årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Läraren kan mäta elevernas förmågor och eleverna får kunskap om hur man beter sig i skog och mark. / Skogen i Skolan
  Läs mer
 • "Gör det enkelt!"

  Alla elever ska göra fältstudier i geografi, enligt de nya läroplanerna. Men på mellan- och högstadiet är det bara en av tre geografilärare som gör det, visar en ny studie från Karlstads universitet om geografiundervisningen i grundskolan. Gabriel Bladh, lärarutbildare och forskare i geografididaktik, är ansvarig för studien. Han tror att det framför allt är en kompetensfråga. Studien visar att den vanligaste fältstudien just är en mer traditionell studie av klassiska naturgeografiska företeelser, som former från inlandsisen. En del lärare utnyttjar närområdet, till exempel sin skolskog, för detta. / Lärarnas nyheter
  Läs mer
 • Med skogen som klassrum på Förskoledagarna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Besökare med Skogen i Skolans kassar från förskolan Sagobacken i Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro
  Skogen i Skolans nationella kansli och Region Mälardalen var utställare på Förskoledagarna den 12-13/3 där vi mötte hundratals intresserade lärare och ledare för förskolor. Vi presenterade vårt nya läromedel för förskolan utgår från utomhuspedagogik innehåller övningar, är anpassat efter läroplanen och du kan utvärdera förmågor. Deltagarna fick en Skogen i Skolan-kasse med läromedlet för förskolan, läromedlet "Möjligheter i skolskogen", vår jubileumsskrift och en burk med tallfrön.
  Läs mer