Lapplandsleden

  • Lapplandsleden tar form

    Etiketter: Friluftsliv & jakt
    Torbjörn Thomsen berättar om anläggandet av den nya Lapplandsleden kring Borgafjäll. Leden kommer att gå mellan Borgafjäll och Hemavan och blir färdig hösten 2021. / Länsstyrelsen Västerbotten
    Läs mer