Lantmäteriet

 • Med samverkan som målbild

  Etiketter: Skog
  De flesta privata skogsägare stöter på begreppet fastighetsbildning någon gång. Det kan exempelvis bli aktuellt vid ägarskiften, skogsköp eller upplösen av samägande. Skogsbyråns erfarenhet är att Lantmäteriets långa handläggningstider skapar osäkerhet och i viss mån avskräcker skogsägare från att ge sig in i processen. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Lantmäteriet skärper uppföljningen

  Etiketter: Skog
  Under en längre tid har Lantmäteriet aktivt försökt att göra sin verksamhet mer effektiv, bland annat genom en central kö för ärendemottagning. Handläggningstiderna har ändå fortsatt att öka och myndigheten uppnådde inte regeringens mål om 40 veckors handläggningstid till juni 2018. Nu fortsätter förändringsresan. / Norra skogsmagasinet
  Läs mer
 • Lantmäteriet har flygfotograferat brandområden

  Etiketter: Skog
  Nu finns nytagna flygbilder över de områden som drabbades hårdast av sommarens skogsbränder - Bilderna ska underlätta arbetet med att kartlägga förödelsen, säger Mikael Henriksson, ansvarig för flygfotografering. / Lantmäteriet
  Läs mer
 • Lantmäteriet får uppdrag att laserskanna Sveriges skogar

  Etiketter: Skog
  - Vi påbörjar arbetet direkt och har en plan färdig för hur skanningen ska gå till. Med de resurser vi nu fått kommer det att ta ungefär sju år att skanna Sveriges skogar, säger Jens Rågvall, sektionschef för flygfotografering och laserskanningpå Lantmäteriet. / Industritorget.se
  Läs mer
 • Lantmäteriet rensar registret – sista chansen för fastighetsägare att förnya sina servitut

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Uppgifter om en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter kan försvinna när Lantmäteriet rensar det officiella fastighetsregistret. - Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas och det är hög tid att göra det nu, säger Olof Unger, fastighetsrättslig expert. / Lantmäteriet
  Läs mer
 • Lantmäteriet utreder möjligheterna för att överlåta fastigheter digitalt

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att se över möjligheterna att släppa kravet på pappershandlingar vid överlåtelser av fastigheter. / Lantmäteriet
  Läs mer
 • Svalt intresse bland fastighetsägare för att behålla gamla servitut

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Lantmäteriet planerar att rensa bort en halv miljon inaktuella servitut och nyttjanderätter ur Fastighetsregistret. Den fastighetsägare som vill ha kvar uppgifterna i registret måste själv begära att de förnyas. Men intresset bland fastighetsägarna verkar svalt - särskilt i Gotlands, Västra Götalands, Uppsala, Södermanlands och Västernorrlands län. Där har endast två procent eller färre av servituten förnyats på begäran av fastighetsägarna. / Lantmäteriet
  Läs mer
 • Svalt intresse för att förnya gamla servitut som riskerar att försvinna ur Fastighetsregistret

  Etiketter: Skog
  År 2019 genomför Lantmäteriet en rensning av inaktuella servitut och nyttjanderätter i Fastighetsregistret. Uppskattningsvis en halv miljon servitut eller nyttjanderätter kommer då att tas bort från registret om ingen skriftligen begär att de förnyas. Men intresset bland fastighetsägarna är svalt – än så länge har bara två procent av servituten förnyats. / Lantmäteriet
  Läs mer
 • Lantmäteriet tar fram 3D-modell av Sverige

  Etiketter: Skog
  3D-bild av Sverige från Lantmäteriet. Foto: Shutterstock
  Lantmäteriet skapar ett digitalt Sverige i tre dimensioner. Målet är att ta fram nya kartor som blir till nytta och sparar pengar i många olika samhällssektorer. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Gå inte miste om dina avtalsservitut när ny lag införs

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Lantmäteriet behöver rensa ut i sina register och gör det genom den så kallade förnyelselagen. Det innebär att inskrivningar som har beviljats före 1 juli 1968 tas bort från fastighetsregistret. Den nya lagen kan få stora konsekvenser om de närmare 400 000 fastighetsägarna som berörs glömmer att förnya inskrivningen. / LRF Konsult
  Läs mer

Sidor