länsstyrelsen Västerbotten

 • Följ med till Skarvsjömyrarnas naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skarvsjömyrarnas naturreservat bildades 2019 och är ett av Västerbottens mest värdefulla myrområden. Här berättar Andreas Garpebring från Länsstyrelsen om reservatet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Unik häckning på Stora Tuvan – området stängs till 15 juni, men stig fortsatt öppen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En av Sveriges mest hotade fåglar, vitryggig hackspett, häckar på ön Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. På grund av det måste Länsstyrelsen stänga av den välbesökta lilla ön från 6 maj till 15 juni, med undantag för stigen i den östra kanten. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • "Panorama gör det tydligt vad som krävs för att ställa om"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Kan ett verktyg på webben rädda världen? Möjligheten finns. Med hjälp av samarbetsverktyget Panorama kan städer, regioner och hela nationer beräkna hur de ska sänka koldioxidutsläppen. Fossilfria transporter i norr är med i arbetet som ett pilotprojekt. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Startskottet på ett expansivt träår

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nyligen anordnade föreningen Trästad Sverige sitt fjärde årliga seminarium i rad på Grand Hôtel i Stockholm, men årets upplaga var knappast verkstad som vanligt. De totalt 27 talarna som gästade dagens sju paneler kunde tillsammans summera någonting intressant: modern industriell träbyggnadsteknik kan vara nya tidens byggande. /
  Läs mer
 • Skogskollo för tjejer ska ge mer jämställd bransch

  – Skogskollo är ett sätt att visa upp möjligheterna som finns i skogsbranschen för unga tjejer. Det finns fortfarande en bild av att tjejer inte jobbar med skog, och det vill vi bryta, säger Lena Jonsson, projektledare. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Västerbotten på plats vid svensk skogssatsning i Japan

  Etiketter: Skog
  Landshövding Magdalena Andersson och flera aktörer från Västerbottens skogssektor deltar i Treasures of the Forest i Tokyo 8-20 mars. Syftet är att utbyta erfarenheter och utforska samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Japan. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • I Västerbottens natur 2015

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vad gjorde naturvårdsenheten 2015? I vår årsberättelse berättar vi vad vi gjort för natur, djur, rennäring, jakt och fiske under året. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Klart med fyra nya naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat om fyra nya naturreservat, två av dem ligger i Umeå kommun och två i Bjurholms kommun. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Lokala naturvårdsprojekt får 1,5 miljoner

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Frågan om ett naturcentra i Umeälvens delta ska nu utredas av Umeå kommun tillsammans med bland annat lokala föreningar. Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 1,5 miljoner kronor till 13 lokala naturvårdsprojekt i länet, så kallade LONA-projekt. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Välkommen till Umeås nya visningsområde

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Aktivt skogsbruk för ett uthålligt samhälle. Den 16 september bjuder projektet Skog, Klimat och Miljö och Skogsriket Västerbotten in till invigning och guidning i Umeås nya visningsområde vid Nydala. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer

Sidor