länsstyrelsen Västerbotten

 • Miljömålen 20 år – hur har det gått för Levande skogar i Västerbotten?

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Länsstyrelsen i Västerbotten har tagit fram en ny webbsida där du kan följa miljömålsarbetets utveckling i länet. Här finns bland annat en film som illustrerar hur skogarna i Västerbotten förändrats sedan 1950-talet och hur grön infrastruktur kan förbättra livsmiljöerna för många arter. Hittills är det bara målet Skyddande ozonskikt som nås, medan målen Strålsäker miljö, Ingen övergödning, Grundvatten av god kvalitet samt Storslagen fjällmiljö är nära att nås./ Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Följ med till Skarvsjömyrarnas naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Skarvsjömyrarnas naturreservat bildades 2019 och är ett av Västerbottens mest värdefulla myrområden. Här berättar Andreas Garpebring från Länsstyrelsen om reservatet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Unik häckning på Stora Tuvan – området stängs till 15 juni, men stig fortsatt öppen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En av Sveriges mest hotade fåglar, vitryggig hackspett, häckar på ön Stora Tuvan i naturreservatet Umeälvens delta. På grund av det måste Länsstyrelsen stänga av den välbesökta lilla ön från 6 maj till 15 juni, med undantag för stigen i den östra kanten. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • "Panorama gör det tydligt vad som krävs för att ställa om"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Kan ett verktyg på webben rädda världen? Möjligheten finns. Med hjälp av samarbetsverktyget Panorama kan städer, regioner och hela nationer beräkna hur de ska sänka koldioxidutsläppen. Fossilfria transporter i norr är med i arbetet som ett pilotprojekt. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Startskottet på ett expansivt träår

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Nyligen anordnade föreningen Trästad Sverige sitt fjärde årliga seminarium i rad på Grand Hôtel i Stockholm, men årets upplaga var knappast verkstad som vanligt. De totalt 27 talarna som gästade dagens sju paneler kunde tillsammans summera någonting intressant: modern industriell träbyggnadsteknik kan vara nya tidens byggande. /
  Läs mer
 • Skogskollo för tjejer ska ge mer jämställd bransch

  – Skogskollo är ett sätt att visa upp möjligheterna som finns i skogsbranschen för unga tjejer. Det finns fortfarande en bild av att tjejer inte jobbar med skog, och det vill vi bryta, säger Lena Jonsson, projektledare. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Västerbotten på plats vid svensk skogssatsning i Japan

  Etiketter: Skog
  Landshövding Magdalena Andersson och flera aktörer från Västerbottens skogssektor deltar i Treasures of the Forest i Tokyo 8-20 mars. Syftet är att utbyta erfarenheter och utforska samarbetsmöjligheter mellan Sverige och Japan. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • I Västerbottens natur 2015

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Vad gjorde naturvårdsenheten 2015? I vår årsberättelse berättar vi vad vi gjort för natur, djur, rennäring, jakt och fiske under året. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Klart med fyra nya naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen Västerbotten har beslutat om fyra nya naturreservat, två av dem ligger i Umeå kommun och två i Bjurholms kommun. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Lokala naturvårdsprojekt får 1,5 miljoner

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Frågan om ett naturcentra i Umeälvens delta ska nu utredas av Umeå kommun tillsammans med bland annat lokala föreningar. Länsstyrelsen Västerbotten har fördelat 1,5 miljoner kronor till 13 lokala naturvårdsprojekt i länet, så kallade LONA-projekt. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer

Sidor