Länsstyrelsen

 • Markägaren är med hela vägen

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen Östergötland fattar inte beslut om naturreservat mot ägarens vilja. Processen att bilda naturreservat är noggrann och ibland ganska utsträckt i tiden för att alla steg ska bli riktiga. Markägaren är med i processen från start till mål. / Corren.se
  Läs mer
 • Möjligheter och utmaningar med naturturism diskuteras

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu ska företagare inom turismbranschen, markägare/markägarorganisationer, kommuner och Länsstyrelsen träffas för att föra en dialog om hållbar naturturism i Värmland. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Det lutar mot björnjakt i Norrbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I månadsskiftet juni-juli väntas landets länsstyrelser fatta beslut om höstens björntilldelning. Efter fjolårets jaktstopp, talar nu mycket för att länsstyrelsen i Norrbotten åter tillåter en begränsad licensjakt på björn. / Jakt & jägare
  Läs mer
 • Utanför Äppelbo skapas livsmiljöer för sandälskande skogsinsekter

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Naturnära jobb är en regeringssatsning för att matcha behovet av jobbtillfällen för arbetssökande som är nyanlända i Sverige, eller arbetssökande som varit utan anställning en längre tid, med behovet av arbetskraft inom natur- och miljövård. I Dalarna kommer fyra arbetslag med ca 40 deltagare under sommaren arbeta med skötsel i skyddad natur. Nu bjuds media in för att följa arbetet. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Inventeringsresultaten visar på hög omsättning av vargrevir

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Antalet revir är ungefär detsamma som tidigare år, men antalet föryngringar som ligger till grund för populationsuppskattningen har minskat. I västra Värmland har tätheten av revir ökat, medan tätheten av revir i den nordöstra delen är fortsatt låg. / Länsstyrelsen Värmland
  Läs mer
 • En enda väg in för skogsägare till myndigheter

  Etiketter: Skog
  Nu är det enklare för skogsägaren att ha kontakt med myndigheter. Skogsstyrelsen och länsstyrelserna har öppnat en gemensam väg in för skogsägaren när det gäller inlämning av en rad skogliga ärenden. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Myndigheterna uppmanar: undvik att använda skogs- och markberedningsmaskiner under rådande förhållanden

  Etiketter: Skog
  Länsstyrelsen i Dalarnas län och Dalarnas räddningstjänster vädjar nu om att all användning av skogsmaskiner och markberedning i skog och mark i länet undviks kommande vecka på grund av den rådande brandrisken. Samtidigt har Länsstyrelsen beslutat om regionalt eldningsförbud i hela Dalarna. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Invigning av ny vandringsled i unika sandmarker i Maglehem

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Söndagen den 20 maj inviger Länsstyrelsen Skåne Blåvingeleden, en vandringled genom fyra naturreservat vid Maglehem. Kom och vandra den nio kilometer långa leden eller stanna till vid invigningsplatsen där det finns många aktiviteter att välja mellan. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Den 15 -16 maj besöker Stockholms utländska Diplomatkår Kronobergs län

  Etiketter: Skog
  Utrikesdepartementet i Stockholm har sedan många år anordnat en studie-/främjanderesa i Sverige för den Stockholmsbaserade diplomatiska kåren. I år har utländska diplomatkåren valt att besöka Kronobergs län och Småland. Under två dagar kommer ett 40-tal ambassadörer från olika delar av världen besöka bland annat Linnéuniversitetet, Södra, IKEA, Huseby Bruk, naturum Kronoberg och Småland Museum för att få ta del av både historia och utvecklingen i Kronobergs län. Programmet är varierat, två heldagar med fokus på skog, glas, näringslivsutveckling och kultur i Småland. / Länsstyrelsen Kronoberg
  Läs mer
 • Rik och annorlunda växtlighet får skydd när Länsstyrelsen bildar tre nya naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Stikåsälsbäcken, Ögan och Åsberget-Åsklitten, så heter Dalarnas tre nya naturreservat. Den röda tråd som förenar dem är vatten, skog och böljande namn. Skyddet är bland annat till för att värna de växter och djur som frodas i och omkring reservatens våta miljöer. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer

Sidor