Länsstyrelsen

 • Idag börjar älgjakten i norra Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Älgjakten i de norra delarna av Dalarna startar alltid den första måndagen i september, vilket i år är måndagen den 7 september. I de södra delarna av länet sker jaktstart den andra måndagen i oktober som i år är den 12 oktober. Cirka 7 000 älgar är planerade att fällas i Dalarna under årets älgjakt, som håller på fram till den 31 januari 2021. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Välkommen till lanseringen av skånsk skogsstrategi!

  Etiketter: Skog
  Nu är Skånsk skogsstrategi klar! Lanseringen sker digitalt, men medier har möjlighet att delta på plats och har då möjlighet att ställa frågor till de medverkande. Eventet sker 25 augusti från Alnarpsparken, bakom Slottet, kl 15.00-16.30. / Länsstyrelsen Skåne
  Läs mer
 • Fjällnära skog inventeras

  Etiketter: Skog
  I sommar har Länsstyrelsen i Dalarnas län fått i uppdrag av Naturvårdsverket att inventera skog i och i anslutning till det fjällnära området. Uppdraget är en följd av Skogsutredningen – en statlig utredning som regeringen beställt. Utredningen har begärt in uppgifter från fjällänen om omfattningen av fjällnära skogar med höga naturvärden. / Länsstyrelsen Dalarnas Län
  Läs mer
 • Länsstyrelsen genomför naturvårdsbränning väster om Ludvika

  Etiketter: Skog
  Lördag den 15 augusti genomför Länsstyrelsen en naturvårdsbränning i Skattlösbergs stormosse, ett Natura 2000 område som ligger mellan Ludvika och Fredriksberg. Bränningen pågår under större delen av dagen och kommer orsaka rökutveckling som är synlig för närboende och förbipasserande. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Fjällföretag arbetar på uppdrag av Länsstyrelsen efter Coronavåren

  Etiketter: Skog
  Företagare inom besöksnäringen i fjällkommunerna gör under sommaren arbeten i naturreservat på uppdrag av Länsstyrelsen Västerbotten. Åtgärden är ett sätt att stötta mindre företag som drabbats hårt av minskat antal besökare till följd av Coronautbrottet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Antalet björnar ökar i Västerbotten

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Fler björnar, en förändrad utbredning och licensjakt i höst. Det blev resultaten när de första resultaten från höstens björnspillningsinventering nu har kommit in. / Länsstyrelsen Västerbottten
  Läs mer
 • Upptäck mindre kända naturreservat kring Umeå och Skellefteå

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Passa på att upptäcka nya pärlor bland länets många naturreservat i vår och sommar. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Trästad växlar upp arbetet med stöd från regeringen

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Föreningen Trästad Sverige har beviljats ett bidrag på två miljoner kronor för år 2020 av regeringen. Syftet är att öka kunskapen om träbyggande, sprida goda exempel samt stimulera innovation och utveckling inom det industriella träbyggandet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Vad gäller för Länsstyrelsens stugor i sommar?

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsens stugor kommer att stå öppna under sommaren, men vi uppmanar besökare att nyttja dem med stort eget ansvar på grund av det rådande läget. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Nya LONA-projekt främjar lokal naturvård och friluftsliv

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen betalar ut drygt två miljoner till projekt som drivs av kommuner och föreningar. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer

Sidor