Länsstyrelsen

 • Naturen lockar i svåra tider

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Naturen får oss att må bra. Det upptäckte många under sommaren 2020. En undersökning som Naturvårdsverket har gjort visar på rekordmånga besökare. En trend som också går igen i Västra Götaland. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • ​Efter möte i Dalarnas viltförvaltningsdelegation – förslag till nya älgförvaltningsområden dröjer

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltförvaltningsdelegationen i Dalarnas län väljer att återremittera frågan om delvis nya gränser för länets älgförvaltningsområden till viltförvaltningsdelegationens arbetsgrupp. Syftet är att skapa färre och större älgförvaltningsområden i länet. Vissa av länets 16 älgförvaltningsområden har varit alltför små och dessutom har naturliga eller skapade gränser saknats mellan dem. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Ny klövviltsplan för Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen Dalarna har genom länets viltförvaltningsdelegation antagit en ny klövviltsplan för länet som ersätter de tidigare separata planerna för de olika viltslagen. Klövviltsplanen ger råd, vägledning och målsättningar för förvaltningen av kronhjort, älg och vildsvin. Syftet är att hitta en balans mellan rika naturupplevelser, klokt utnyttjande av klövviltet som resurs och minimerade skador på skogs- och jordbruk. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Gotlands almar kan finnas kvar i framtiden trots almsjukan

  Etiketter: Skog
  Kan Gotlands almbestånd klara sig långsiktigt trots almsjukan? Den frågan försöker en ny rapport beställd av länsstyrelsen finna svaret på. Rapporten visar att om åtgärderna mot almsjukan fortsätter, kan hälften av de stora äldre träden finnas kvar år 2100. / Länsstyrelsen Gotlands län
  Läs mer
 • Ny modell visar åtgärderna som hjälper i klimatomställningen

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Omställningen till fossilfritt bränsle är en stor utmaning, inte minst på kommunnivå. Nu har projektet Fossilfria transporter i norr i samarbete med LTU, Luleå tekniska universitet, tagit fram en energisystemmodell som ska hjälpa kommunerna att välja rätt sätt för att sänka koldioxidutsläppen. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Dalarnas fjällnära skog har höga naturvärden, visar ny inventering

  Etiketter: Skog
  Det finns över 500 000 hektar skyddsvärd produktiv skog i områden nära fjällen i Sverige. Det visar en ny inventering som Naturvårdsverket har gett i uppdrag åt länsstyrelserna i Dalarna, Västerbotten, Jämtland och Norrbotten att utföra. Inventeringen ger viktig kunskap både till markägare och till de myndigheter som arbetar med att skydda och bevara natur. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Beslut om nytt naturreservat: Stormorvallen

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen i Dalarnas län har fattat beslut om ett nytt naturreservat: Stormorvallen, som ligger vid Fulufjällets nationalpark. Stormorvallens naturreservat består till stor del av marker som är opåverkade av modernt skogsbruk och här finns fjällnaturskog med många gamla träd och höga naturvärden. / Länsstyrelsen Dalarna
  Läs mer
 • Gärdefjärdens naturreservat blir en bättre plats för fåglar och besökare

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har inlett arbetet med att röja fram strandängarna i Gärdefjärdens naturreservat vid Lövånger. Reservatet kommer också att få nya fågelskådningsanläggningar och rastplatser för besökare. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Uppev den nya vandringsleden i Långbergskullarnas naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Nu finns en ny, fin vandringsled i Långbergskullarnas naturreservat! Johanna Reinoja Cunningham från Naturvårdsenheten berättar om leden och allt du kan uppleva i naturreservatet. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Lapplandsleden tar form

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Torbjörn Thomsen berättar om anläggandet av den nya Lapplandsleden kring Borgafjäll. Leden kommer att gå mellan Borgafjäll och Hemavan och blir färdig hösten 2021. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer

Sidor