Länsstyrelsen

 • Nu får gammelekarna skydd på Ålstadnäset

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har beslutat att bilda naturreservatet Ålstadnäset. En vacker halvö i norra delen av sjön Gravlången, i Trollhättans kommun. Ekarna i reservatet påminner om en svunnen tid. Om ett ljust och öppet landskap. Vi ska nu återskapa det som gått förlorat. / Länsstyrelsen Västra Götaland
  Läs mer
 • Fyra nya naturreservat i Dalarna – präglas av eldhärjad skog och våtmarker

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har inrättat fyra nya naturreservat i Dalarna. Reservaten präglas till stor del av eldhärjad skog och utspridda våtmarker. / Svt.se
  Läs mer
 • Tjärnar och tjäderlek värnas när Dalarna får fyra nya naturreservat

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  I februari har Dalarna fått fyra nya naturreservat fördelade från Vansbro i söder till Mora i norr. Under hela 2018 bildades 19 nya reservat i länet och totalt skyddades 1 672 ha mark. Att jämföra med hela Sverige som totalt fick 258 nya reservat, utspridda på en yta om 72 000 ha. / Länsstyrelsen Dalarnas län
  Läs mer
 • Öppning för ökad rovdjursjakt i norr

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  En överenskommelse mellan de fem länsstyrelserna i Norrlandslänen, Sametinget och Naturvårdsverket öppnar för ökad jakt på stora rovdjur... / Jakt & Jägare
  Läs mer
 • Spana in barkborrarnas kärleksliv

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Mikael Burgman, naturvårdsförvaltare på länsstyrelsen, visar hur granbarkborren lyckas föröka sig och förstöra granskogen efter sommarens... / Svt.se
  Läs mer
 • Mindre pengar till natur- och viltvård i Dalarna

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Budgeten som riksdagen röstade fram för 2019 innebär nästan en halvering av anslagen för värdefull natur jämfört med föregående år. Efter en analys av budgeten kan Länsstyrelsen konstatera att det är flera områden som påverkas av de minskade anslagen. / Länsstyrelsen Dalarnas Län
  Läs mer
 • Planera för trästäder - Trästad på Grand

  Etiketter: Trä och träindustrin
  För en hållbar utveckling är ny kunskap, goda exempel och nya initiativ viktigt och det är just det som föreningen Trästads årliga seminarium 2019 handlar om. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Skogen är glödhet – men räcker skogen?

  Etiketter: Skog
  Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Behövs mer skog för att ersätta fossila råvaror? Ska mer skog skyddas? I regeringsförklaring och januariavtalets 73 punkter har skogen och klimatomställningen en framskjuten position. Den 23 januari samlas nära 200 av skogens makthavare på Skogens dag för att prata om skogen. / Länsstyrelsen Västerbotten
  Läs mer
 • Jägarintresset styr Länsstyrelsen rovdjursbeslut

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Media har rapporterat att Länsstyrelsens Viltförvaltningsdelegation har beslutat föreslå Naturvårdsverket att minska antalet lodjur i Gävleborgs län. Vad media inte rapporterat är, att det var en oenig delegation som beslutade i enlighet med länsstyrelsens tjänstemannaförslag, att minska antalet lodjur från nuvarande minst 13 årliga föryngringar ned till minst 10 föryngringar. / Arbetarbladet
  Läs mer
 • Skogsägare vägrar sälja till staten

  Etiketter: Skog
  Christer Johanssons äger 80 hektar mark på Torsburgen. Länsstyrelsen vill göra det till en del av det större naturreservatet, men Christer är inte nöjd med den ersättning som staten erbjuder. / SR P4 Gotland
  Läs mer

Sidor