Landshypotek Bank

 • Mångmiljonutdelning till landets jord- och skogsbrukare

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landshypotek Bank ägs via Landshypotek Ekonomisk Förening av cirka 38 000 medlemmar verksamma inom jord- och skogsbruk. I samband med att föreningen nu presenterar sin årsredovisning för 2019, föreslår styrelsen en utdelning på 141,3 miljoner kronor till medlemmarna. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Landshypoteket Bank premierar unga nytänkare inom jord- och skogsbruk

  Etiketter: Skog
  Landshypoteket Banks nya stipendium inom jord och skog har nu öppnat för ansökningar till 2019 års stipendieutdelning. Prissumman på 10 000 kr går till en student som med nya idéer och infallsvinklar bidragit till ny kunskap inom jord- och skogsbruk och dess framtid./ Lantbruksnytt
  Läs mer
 • Landshypotek Bank premierar unga nytänkare inom jord- och skogsbruk

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Landshypotek Banks nya stipendium inom jord och skog har nu öppnat för ansökningar till 2019 års stipendieutdelning. Prissumman på 10 000 kr går till en student som med nya idéer och infallsvinklar bidragit till ny kunskap inom jord- och skogsbruk och dess framtid. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Landshypotek Banks Lantbrukspanel: Lantbrukarna vill få in jord och skog i grundskolans läroplan

  Etiketter: Skog
  Landets lantbruksföretagare anser att allmänheten inte har en rättvis bild av det svenska jord- och skogsbruket. Att införa kunskap om lantbruket i grundskolans läroplan skulle vara ett viktigt steg för att öka kunskapen. Det anser Landshypotek Banks Lantbrukspanel, bestående av lantbruksföretagare över hela landet. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Landshypotek Bank instiftar stipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Jord- och skogsbrukarnas bank Landshypotek Bank instiftar ett årligt uppsatsstipendium för studenter med intresse för de gröna näringarna. Syftet är att uppmärksamma och uppmuntra den yngre generationens intresse för det svenska lantbruket och dess framtid. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Landshypotek Bank använder den svenska skogen för att skapa unik grön obligation

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landshypotek Bank ger som första bank i världen ut en säkerställd obligation i svenska kronor baserad på det hållbara skogsbrukets bidrag till biologisk mångfald och att minska koldioxidhalten i atmosfären. Obligationen möttes av ett väldigt stort intresse både från investerare i och utanför Sverige. Efter bara en halvtimme hade obligationen övertecknats och uppgick till en volym på över 12 miljarder totalt. Världens investerare har därmed kunnat bidra till en grönare framtid med en investering med säkerheter i de svenska skogarna och det skogsbruk som svenska privatägda skogsägare står för. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • 153 miljoner kronor i utdelning till jord- och skogsbrukarna i Landshypotek

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Styrelsen i Landshypotek Ekonomisk Förening föreslår en utdelning på 153 miljoner kronor till sina medlemmar. Utdelningen motsvarar 9 procent på medlemmarnas insatser, skriver Landshypotek Bank i ett pressmeddelande./ Cision
  Läs mer
 • Niklas ger skogsägare bra affärsmöjligheter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Niklas Ringborg är jägmästare och distriktschef på Landshypotek Bank.
  Niklas Ringborg är distriktschef på Landshypotek Bank, som är experter inom skogsfinansiering. – Mitt jobb passar perfekt för en jägmästare då förståelse för skogsägares förutsättningar är viktigt. För mig har jägmästarutbildningen givit mig en bra grund att stå på samtidigt som jag har fått kontakter och nätverk. Att studera till jägmästare är något utöver det vanliga!
  Läs mer
 • Landshypotek Bank kritisk till att jord- och skogsbruksföretagare särskiljs att omfatta bolånekrav

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Intentionen är att lagstifta om krav på amortering på bolån. Men med Finansinspektionens förslag till tillämpning av amorteringskraven omfattas även företagskrediter till jord och skog. Landshypotek Bank är i sitt remissvar, tillsammans med Svenska Bankföreningen, kritisk till att Finansinspektionen valt att ställa särskilda krav på en näring, tvärtemot lagstiftarens intention att omfatta bolån. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • 164 miljoner till jord- och skogsbrukare

  Etiketter: Skog
  Svenska jord- och skogsbrukare får miljonutdelning från sin egen bank när överskottet i Landshypotek Bank nu går tillbaka till låntagarna. Utdelningen fastställdes idag när ägarna, Landshypotek Ekonomisk Förening, höll stämma. Totalt går 164 miljoner till jord- och skogsbrukare över hela landet. / Landshypotek Bank
  Läs mer

Sidor