landsbygdsdepartementet

 • Skogen behöver både kvinnor och män

  Etiketter: Skog
  Inom ramen för regeringens vision Skogsriket - med värden för världen, arrangerade Landsbygdsdepartementet en workshop om skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi tisdagen den 4 december. En slutsats från dagen var att både kvinnor och män behövs i skogen och att fler kvinnliga förebilder är viktigt. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Eskil Erlandsson (c) leder exportoffensiv i Kina

  Etiketter: Skog
  I november åker en delegation från landsbygdsdepartementet till Kina med syfte att öka exporten av både livsmedel och skogsprodukter. Samtidigt får landet besök av flera andra delegationer från näringslivet. / Dagens opinion
  Läs mer
 • Det finns mer att hämta i skogen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  För 20 år sedan lades den dåvarande skogsteknikerutbildningen ned. Nu startar Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, en ny utbildning, skogligt basår, som finansieras genom ett särskilt anslag från Landsbygdsdepartementet och är ett led i regeringens satsning Skogsriket. Syftet är att bredda antagningen till högre skoglig utbildning. Av de närmare 100 000 som är sysselsatta inom skogsbruket och skogsindustrin är 16 procent kvinnor och 84 procent män. Däremot är i dag 38 procent av skogsägarna kvinnor. Därför är det bra att skogsnäringen och Landsbygdsdepartementet identifierat en rad åtgärder som man tillsammans vill göra för att göra skogen mer jämställd. / Södermanlands Nyheter
  Läs mer
 • Fältbiologer sågar skogslagstiftning

  Etiketter: Skog
  Med ett hot om att avverka Landsbygdsdepartementet protesterade Fältbiologerna på söndagen mot dagens skogslagstiftning. / Piteåtidningen
  Läs mer
 • Ripjakttiden förblir oförändrad

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Stockholm (JJ) Enligt Björn Leifland, politisk sakkunnig på Landsbygdsdepartementet som Svensk Jakt talat med går inte regeringen med på förslaget att korta ripjaktstiden på fjäll- eller dalripa. / Jaktjournalen
  Läs mer
 • Om hållbar skogsproduktion till Rio+20

  Etiketter: Skog
  Den 20-22 juni genomförs FN-konferensen Rio +20 om hållbar utveckling i Rio de Janeiro, Brasilien. SLU och Future Forests deltar på Landsbygdsdepartementets uppdrag med utställning och seminarier i samband med konferensen. / Future Forests
  Läs mer
 • Så ska svensk skogspolitik spridas

  Etiketter: Skog
  Landsbygdsdepartementet har återkommande möten tillsammans med representanter för bland annat skogsbolag och naturorganisationer. Tisdagens möte handlar om internationella skogsfrågor och i samband med mötet lanseras en ny strategi för Sveriges internationella skogspolitik. / ATL
  Läs mer
 • Kunskapsslinga ska ge ökad kunskap om skogen

  Etiketter: Skog
  Nolia Jord och Skog är en av de viktigaste mötesplatserna för de gröna näringarna, det visade mässan redan då den hölls första gången 2010. I år har mässan fullt fokus på skogen. Det innebär bland annat avgörandet i skol-SM i skotarkörning och att Marie Wickberg, tillförordnad stabschef på Landsbygdsdepartementet, kommer för att prata om nya storsatsningen ”Skogsriket” men framför allt att en storsatsning görs för att öka kunskapen om skogen. / Nolia (mynewsdesk)
  Läs mer
 • Sverige en storspelare i skogsvärlden

  Etiketter: Skog
  Hållbarhet, ansvar och konkurrenskraft är ledorden för den Svenska skogspolitiken. På tisdag 24 april arrangerar landsbygdsdepartementet en dialog om internationella skogsfrågor med skogliga aktörer och intressenter. Under dagen presenterar landsbygdsminister Eskil Erlandsson en ny strategi för Sveriges internationella skogspolitik. / Regeringskansliet
  Läs mer

Sidor