landsbygdsdepartementet

 • Erlandsson arbetar för levande landsbygd i Småland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Skolmat, företagande på landsbygden och skog står på schemat när Eskil Erlandsson besöker Småland måndagen den 7 april. Landsbygdministern kommer bland annat att tala om vad regeringen gör för att rädda bensinstationer på landsbygden. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Sverige behöver fler kvinnor inom skogsbruket

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson har utmanat högnivågruppen inom skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi att intensifiera arbetet. I samband med den Internationella kvinnodagen skickar han ett brev till gruppen för att fråga hur arbetet går. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Lag om handel med timmer och trävaror

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Lagen innehåller bestämmelser om den behöriga myndighetens kontroll av att timmerförordningen följs. Den behöriga myndigheten har rätt att på begäran få upplysningar och ta del av handlingar och få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen som har anknytning till verksamhet som innebär att släppa ut timmer och trävaror på marknaden. Vidare får den behöriga myndigheten meddela förelägganden och förbud samt besluta om att ta om hand timmer eller trävaror som uppenbart härrör från olaglig avverkning. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Från prat till resultat på Skogsriketkonferensen i Sigtuna

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Åsa Godeau, verksamhetsledare, Skogen i Skolan
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson presenterade 2011 en ny vision: Skogsriket - med värden för världen. Skogsriket har det hållbara brukandet och de två jämställda skogspolitiska målen för produktion och miljö som bas. Under hösten arrangerar Skogsstyrelsen fem regionala Skogsriketkonferenser runt om i landet, varav en i Sigtuna. På agendan fanns bl.a miljömålsberedningen, nyckelbiotoper, Skogen i Skolan, kommunalt skogsbruk, laserscanning och utdelning av Skogsstyrelsens förtjänstmedalj.
  Läs mer
 • Sveaskog vill se förändring inom älgförvaltningen

  Etiketter: Skog
  Regeringens vision Skogsriket vill skapa nya jobb på landsbygden genom att bättre ta tillvara skogens alla värden. Den 27-28 november håller Skogsstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen i Norrbotten konferens i Piteå om hur förslaget att nå dit ska utformas. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Fler åtgärder prövas mot vildsvin

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Landsbygdsdepartementet med Eskil Erlandsson i spetsen jagar fler sätt att få bukt med vildsvinsproblemet. – Ytterligare ansträngningar måste till för att begränsa skadorna, säger han. / smp.se
  Läs mer
 • Erlandsson: Jämställdhet i skogen går för långsamt

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Regeringen och skogsnäringen är överens: det behövs fler kvinnor i skogsnäringen. Ändå tar landsbygdsminister Eskil Erlandsson näringen i örat. – Utvecklingen går för långsamt, säger han. Han vill ha fler kvinnor i skogsnäringen. Våren 2011 sjösatte regeringen, i samarbete med bland annat skogsbolag, skogsägarföreningar, universitet och myndigheter, en strategi för att få in fler kvinnor i skogsnäringen. / Skogsland
  Läs mer
 • Framtidens skogsrike formas nu

  Etiketter: Skog
  Från prat till resultat! Skogsstyrelsens regionala konferenser hösten 2013. Vi bor alla i Skogsriket. Men några av oss har större möjligheter än andra att påverka vad som händer i - och med - skogen i riket. Vi som på något sätt arbetar med eller är delaktiga i hur skogen och dess värden utvecklas har ett gemensamt ansvar för att bidra och samverka, så att målen i Skogsriket Sverige, och intentionerna i den svenska skogspolitiken infrias. De regionala konferenserna sker i Växjö 28 oktober, Karlstad 30 oktober, Borås 12 november, Piteå 27-28 november, Sigtuna 3 december, Bispgården 4-5 december.
  Läs mer
 • Landsbygdsministern inviger hyvleri i Alvesta

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson inviger ett nytt hyvleri i Alvesta lördagen den 4 maj. - Skogen och skogsråvaran är oerhört viktig för hela Sverige och ger möjlighet till jobb inom flera områden. Det är dessutom jobb som skapas på den svenska landsbygden och är mycket viktiga för orter så som Alvesta, säger landsbygdsminister Eskil Erlandsson. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Informationssatsningen #jobbiskogen på twitter

  Etiketter: Skog
  Den 22 mars drar informationssatsningen #jobbiskogen i gång på twitter med syfte att visa på det stora utbudet av utbildningar och yrken inom skogssektorn. Bakom satsningen står Föreningen Skogen, Skogsindustrierna, Skogsstyrelsen, Holmen, Sveriges lantbruksuniversitet, Linnéuniversitetet, Elmia Wood, Mellanskog, Skogforsk och Sveaskog och Landsbygdsdepartementet. Satsningen pågår mars-maj. Sök på Twitter kan du följa någon av oss där eller sök på #jobbiskogen så ser du våra tweets om anställning och utbildning inom skogssektorn. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer

Sidor