landsbygdsdepartementet

 • ”Departementen kan inte hantera skogsprogrammet”

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Sverige är ett av få skogsländer i världen som inte har fått igång ett nationellt skogsprogram. Två år efter lanseringen börjar förväntningarna på programmet att tyna bort. Det är en återvändsgränd att lägga det i händerna på ett departement eller Statsrådsberedningen. Det skriver professor Sten Nilsson. Om programmet ska överleva bör arbetet drivas självständigt av en eller flera länsstyrelser eller av ett fristående sekretariat. Och det brådskar. / Skogen
  Läs mer
 • Debatt: Flytta ansvaret för skogsprogrammet

  Etiketter: Skog
  Resan om ett svenskt nationellt skogsprogram med helhetssyn började tidig vinter 2013. Miljömålsberedningen tog initiativet, landsbygdsministern hakade på, miljömålsberedningen lade en proposition om etablerandet av programmet, Skogsstyrelsen utförde en förstudie, landsbygdsdepartementet hade hearings, riksdagen tog beslut om att programmet med helhetssyn skulle etableras 2015, och SLU gjorde en utredning om etableringen. Rent konkret har vi inte sett mycket av implementeringen. Ett programråd med luddiga funktioner har etablerats, men det är allt. Det första alternativet ar att departementet tillsätter ett oberoende sekretariat för den operativa verksamheten av programmet med rapportering till departementet. Det andra alternativet är att använda en eller flera länsstyrelser att handa den operativa verksamheten och med huvudmän i flera departement. / Skogsland
  Läs mer
 • Vart tar SLU vägen?

  Etiketter: Forskning & utbildning, Politik & Ekonomi
  Landsbygdsdepartementet ska försvinna, har den nya regeringen meddelat. För Sveriges Lantbruksuniversitet kan det komma att innebära stora förändringar./ Uppsala Nya Tidning
  Läs mer
 • MellanskogsElmia: Ytterligare 78 miljoner till branddrabbade enligt Eskil Erlandsson

  Etiketter: Skog
  Tusentals besökare på MellanskogsElmia 2014
  Under fredagseftermiddagen besökte landsbygdsminister Eskil Erlandsson MellanskogsElmia och utlovade i Centerns monter ytterligare 78 miljoner till de drabbade efter skogsbranden i Västmanland. Skogforsks seminarium minskning av markskador handlade bland annat om att risa vägar och att ha koll på markfuktigheten via kartor. Besökarna fick se storskaligt till småskaligt skogsbruk med tillhörande maskiner och även ett antal utbildningar som krävs.
  Läs mer
 • Skog och mjölk på agendan för Erlandsson i Småland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson besöker Småland onsdagen den 20 augusti. Ett dialogmöte om skogen, besök på en mjölkgård samt ett kvällmöte i Bromboda Bygdegård står på ministerns agenda för dagen. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Skogspris till Norrbotten

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Norrbottens län erhöll på torsdagen priset Skogsriketbarometern som Sveriges bästa regionala Skogsrike. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Ett nationellt skogsprogram för Sverige

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Under våren 2014 hölls ett första dialogmöte inom ramen för ett nationellt skogsprogram för Sverige. I juni 2014 hölls det första programrådsmötet. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Inga skäl att upphäva lagen

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  På landsbygdsdepartementet har man ingen tanke om att i dagsläget se över Jordförvärvslagen som Karl-Erik Eriksson opponerar sig emot. Däremot kan frågan lyftas om det kommer på initiativ av den konkurrenskraftsutredning som är tillsatt. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Dialogmöte om nationellt skogsprogram

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson bjuder in till dialogmöte om ett nationellt skogsprogram för Sverige torsdagen den 24 april. / Landsbygdsdepartementet
  Läs mer
 • Kinesisk industri bekräftar stor potential för svenska trävaror

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Svenskt trä har stor potential på den kinesiska marknaden, i synnerhet för tillverkning av möbler och i inredningar. Detta bekräftades på Svenskt Träs aktiviteter i Kina som inbegriper rundabordssamtal med kinesisk möbelindustri, mässdeltagande och ett designseminarium. Statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, Magnus Kindbom, deltog i aktiviteterna. / Skogsindustrierna
  Läs mer

Sidor