Land Skogsbruk

 • Jakt är nödvändig för att skapa balans: "Vi är inga blodtörstiga illegala marodörer"

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Varför i hela friden har det då letat sig in en misstro mot vår uråldriga jakttradition? Varför misstros numera allt oftare nyttan med jakten där den nödvändiga viltvården också ger välsmakande och näringsrika livsmedel? Små men högljudda grupper och personer misstror och målar upp oss jägare som blodtörstiga, lustdödande, illegala marodörer, istället för viltvårdare. Det skriver Jenny Karlsson, skogsägare, ordförande i LRF Norrbotten, i en krönika i Land Skogsbruk: "Det gäller samma princip i morotslandet och granskogen som för viltstammen. Om jag vill ha god tillväxt och friska arter som får utvecklas i balans, så krävs gallring och urval." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • WWF: Låt ekosystemen sätta ramarna

  Etiketter: Skog
  Vårt syfte är att påverka våra beslutsfattare att ta fram en ny skogspolitik där ekosystemen sätter ramarna för hur vi ska behandla våra skogar. Vi är övertygade om att det är det långsiktigt rätta för att stärka den biologiska mångfalden och skapandet av ett mer långsiktigt hållbart och resilient skogsbruk. Det skriver Peter Robertnz, WWF, i Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "Nu gäller det att formulera en trovärdig agenda - och förankra den hos politikerna"

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Läget i skogspolitiken har nog aldrig varit så osäkert som nu. Därför är det viktigt att allmänheten kommer ut i skogen och bildar sig en egen uppfattning av den, skriver Pär Fornling i ledaren i Land Skogsbruk: "Istället för att spilla krut på tröstlösa processer om samverkan är det bättre för familjeskogsbruket (och andra parter) att forma en egen trovärdig agenda. Och det är viktigare än någonsin att förankra den hos politikerna". / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "WWF fokuserar ensidigt på problem"

  Etiketter: Skog
  Den generella bilden av svensk skog är ljus både bokstavligt och bildligt, skriver skogsägaren Alexander Nilsson i Land Skogsbruk och anklagar WWF för att ge en allt för mörkt bild av läget: "WWF kallade sin skrift ”Att se skogen och inte bara träden” och syftar på risken med att vara så upptagen av detaljer att man missar helheten. Tyvärr är det just detta som WWF gör sig skyldig till. Man fokuserar ensidigt på problem och förmår inte se helheten." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Ung skogsägare om äganderätten: "Ut ur skamvrån - vi måste försvara oss!"

  Etiketter: Skog
  Det påstås att skogsbruket inte är hållbart, forskningen är vinklad och att det svenska skogsbruket kan jämställas med skövlingen av regnskogen. Kraftfullt förenklade bilder sprids som sanningar. Debatten har länge varit polariserad, men nu har det hänt något mer. Skogen är nu hetare än någonsin och det är verkligen inte på ett bra sätt, skriver Marit Bohlin, blivande skogsägare i LRF Ungdomen, i Land Skogsbruk. Hon har tröttnat på Miljöpartiets utspel om äganderätten: "Vi privata familjeskogsägare kan inte stå i skamvrån och försvara oss, utan vi måste komma ut på banan". / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Familjeskogsbrukarna är de bästa ambassadörerna: "Låt dem bli mer synliga"

  Etiketter: Skog
  Beröringsskräcken inför EU gick för långt. Det hade nog varit bättre om Finland och Sverige tillsammans fört in skogsbruket i EU, tagit för sig av nyckelposter och visat vägen. Om vi fått en del bidrag till landsbygdsutveckling med skogliga förtecken hade det inte varit någon nackdel, skriver Pär Fornling i Land Skogsbruks ledare: "Vi är många som är övertygade om skogsbrukets möjligheter att möta framtidens utmaningar. Det räcker inte med att slå sig till ro med den insikten. Helt säkert är familjeskogsbrukare de främsta ambassadörerna för vårt skogsbruk. Det finns all anledning att låta dessa bli mer synliga i omvärlden. Och även på hemmaplan." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "Sveaskog bör hitta sin roll och försvara den"

  Etiketter: Skog
  Om inte Sveaskog hittar och försvarar sin roll finns det risk för att bolaget säljs ut och berikar privata investerare, skriver Pär Fornling i en ledare i Land Skogsbruk: "Om Sveaskog, likt en vindflöjel, låter sig styras av opinionsstormar är det början till slutet. Tvärtom bör bolaget gå före och visa vägen." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • Kungens arrendeskog hårt drabbad av granbarkborre

  Etiketter: Skog
  Stenhammars gods skogar, som arrenderas av Kungen, är hårt drabbat av granbarkborre. År 2020 avverkades 8000 kubik granskog och i år räknar driftsledare Per Rudengren med att avverka omkring 6 500 kubik: "Det är uteslutande gran vi hugger". Därom berättar Land Skogsbruk. / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "Mer betalt för sämre virke gynnar klimatet"

  Etiketter: Bioenergi
  I debatten hörs det ganska ofta att vi inte ska använda skogen som bioenergi. ”Det är bättre att använda den att bygga med, det är bättre ur klimatsynpunkt”. Så skriver Paul Christiansson, ordförande för LRF Skogsägarna, i veckans skogskrönika i Land Skogsbruk. Hans slutsats: "Det kommer att falla ut stora mängder bioenergi hur vi än gör, och då måste det vara smart ur alla synvinklar att göra det på ett så effektivt och värdehöjande sätt som möjligt. Om vi kan höja betalningsförmågan på de sämre kvalitéerna skulle det vara till stor nytta för skogsägarna, samhället och klimatet." / Land Skogsbruk
  Läs mer
 • "Rädda återstående regnskogar!"

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Tiden för regnskogen håller på att rinna ut. Idag kvarstår endast hälften av den regnskog som fanns för 100 år sedan. Då täckte regnskogen 14 procent av jordens landyta – nu endast sju procent. Men om vi jobbar hårt för att skydda och återställa regnskogarna, har vi fortfarande en chans att vända den negativa trenden. Det skriver miljöföreträdare och artister i en gemensam debattartikel. / Land Skogsbruk
  Läs mer

Sidor