kvinnor

 • Ny mötesplats för kvinnor och icke-binära i skogssektorn

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Nu har ett nytt nätverk startats för att kvinnor och icke-binära inom skogsbranschen ska kunna utbyta erfarenheter och inspireras av varandra. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Skogskväll för kvinnor i Umeå

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Är du en skogsintresserad kvinna, markägare eller bara nyfiken på att lära dig mer om skog? Välkommen på en kväll med spännande föreläsningar med temat framtidens skogsbruk. / SCA
  Läs mer
 • Debatt: Kvinnor, välkomna till skogen!

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Fler kvinnor behövs inom den gröna skogsnäringen. Det skriver Olov Söderström, VD Norrskog, inför den internationella kvinnodagen. / Folkbladet
  Läs mer
 • Kvinnor är en ny kundgrupp för skogsbolagen

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Katarina Gidlund Lindblad är vad man skulle kunna kalla en modern skogsägare. Kvinna, välutbildad och med idéer om att driva ett småskaligt alternativt skogsbruk. / SR P4 Västernorrland
  Läs mer
 • Vill locka fler kvinnor till skogsbranschen

  Etiketter: Forskning & utbildning, Jämställdhet och likabehandling
  Den 11-13 augusti pågår ett läger i Orsa Grönklitt för tjejer som vill lära sig mer om skogen. Tanken är att få in fler kvinnor i skogsbranschen i framtiden. Skogen i Skolans Region Dalarna-Gävleborg arrangerar. / SR P4 Dalarna
  Läs mer
 • Jämställdhetsarbete ger alla förbättringar

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  När kvinnor kommer in i mansdominerade branscher så vinner faktiskt männen på det. Det visar forskning vid LTU. Forskarstuderandena i arbetsvetenskap vid LTU Maria Johansson och Lisa Andersson undersöker i sin forskning genusmönster och möjligheter att förändra dessa inom gruv och skogsbranschen. Två väldigt mansdominerade områden där det verkar 85 procent män och 15 procent kvinnor. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Flest kvinnor som tar högskoleexamen

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Högskolan har slagit sitt eget rekord från det tidigare toppåret 2012/13 med en ökning på 2 500 studenter. Nu är siffran uppe i 65 000 som tog examen 2014. Kvinnorna stod för 70 procent. Siffrorna kommer från Universitetskanslersämbetet (UKÄ) där man gläds, men också är bekymrad över att den högre utbildningen är starkt könsuppdelad. Närmare 70 procent av det totala antalet yrkesexamina är avlagda av kvinnor. Kvinnorna är dessutom i majoritet på sju av tio yrkesexamina. Bland dem finns stora yrkesgrupper som arbetsterapeuter, jurister, lärare, psykologer och sjuksköterskor. Exempel på utbildningar där männen är i majoritet är sjöingenjör, officer och skogstekniker. / Statskoll.se
  Läs mer
 • Männen äger Sverige

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling, Skog
  Endast en fjärdedel av den privat ägda marken ägs av kvinnor. Det visar en ny SCB-rapport om markägandet i Sverige. Den genomsnittlige markägaren är en gift 56-årig man boende i Stockholms län. – Det här säger mycket om hur världen fungerar, kommenterar FAO:s ekonom Ana Paula de la O Campos. / ETC
  Läs mer
 • Jämställda karriärer och löner?

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Arbetslivet i Sverige är fortfarande inte jämställt. Kvinnor och män befinner sig i stor utsträckning i skilda yrken och sektorer och på olika positioner. Det får konsekvenser för såväl löner som karriärmöjligheter. / Statens offentliga utredningar
  Läs mer
 • Pressinbjudan: Jämställda karriärer och löner?

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Det är fortfarande ont om kvinnor på ledande positioner, åtminstone på delar av arbetsmarknaden. Kvinnor tjänar också i genomsnitt mindre än män. Löneskillnaderna är dessutom störst bland höginkomsttagare. Varför är det så? Det försöker Delegationen för jämställdhet i arbetslivet (JA-delegationen) svara på i två nya forskningsantologier, som presenteras den 2 december. / Regeringskansliet
  Läs mer

Sidor