kvinnliga ledare

 • Framtidens kvinnliga ledare besökte Stora Enso i Skutskär

  Etiketter: Jämställdhet och likabehandling
  Igår var ett tjugotal kvinnliga civilingenjörsstudenter från Female Leader Engineer på plats på Stora Ensos massabruk i Skutskär utanför Gävle. De fick en inblick i Stora Ensos verksamhet och vilka karriärmöjligheter som finns för ingenjörer i ett globalt och modernt skogsindustriföretag. / Stora Enso
  Läs mer
 • Framtidens kvinnliga ledare besökte Stora Enso i Skutskär

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Igår var ett tjugotal kvinnliga civilingenjörsstudenter från Female Leader Engineer på plats på Stora Ensos massabruk i Skutskär utanför Gävle. De fick en inblick i Stora Ensos verksamhet och vilka karriärmöjligheter som finns för ingenjörer i ett globalt och modernt skogsindustriföretag. / Stora Enso
  Läs mer
 • HR-chef på Stora Enso finns med på listan över framtidens kvinnliga ledare

  Etiketter: Massa- och pappersindustrin
  Chefsorganisationen Ledarna rankar årligen Sveriges främsta unga kvinnliga chefer, som gör skillnad och visar värdet av ett bra och modernt ledarskap. Årets lista toppas av Therese Lundstedt, 35 år, vd, Aktieinvest. Med på listan finns en av Stora Ensos kvinnliga chefer. Det är Melanie Goetz, 35 år, HR-direktör på divisionen Biomaterials. / Stora Enso
  Läs mer
 • MentorBygg 2013 - fler kvinnliga ledare i byggbranschen

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Som ett led i arbetet för en attraktiv byggbransch startar Sveriges Byggindustrier ett nationellt mentorskapsprogram för kvinnor i medlemsföretagen – MentorBygg 2013. Syftet med programmet är att bidra till medlemsföretagens och byggbranschens framtida chefsförsörjning och konkurrenskraft genom att ta tillvara på och utveckla kvinnor som en viktig rekryteringsbas. / Sveriges Byggindustrier
  Läs mer