kulturmiljöer

 • Insats för fornminnen i Sveaskogs Ekopark Böda

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sveaskog kommer tillsammans med arkeologer från Länsstyrelsen i Kalmar att genomföra en restaurering av ett järnålderslandskap i Ekopark Böda på Öland./ Sveaskog
  Läs mer
 • Historiska kartor – en hjälp för framtiden

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Sveaskog har som första skogsföretag i Sverige hittat ett nytt sätt att förbättra sitt arbete i skogen. Ett nytt sätt med över hundra år på nacken. Genom att använda sig av gamla "Häradsekonomiska kartor", producerade mellan 1859–1934, kan Sveaskog få bättre koll på vad som hänt på markerna det senaste seklet./ Sveaskog
  Läs mer
 • Nu ska kulturmiljöerna inte längre köras över – se skogsbrukets utmaning i fält i Läppe 4 oktober

  Etiketter: Skog
  Den 4 oktober träffas skogsbruk, organisationer och myndigheter för att presentera resultat från olika projekt och åtgärder för att ta bättre hänsyn till skogens forn- och kulturlämningar i Södermanlands och Örebro län. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Skogsbruket allt mer varsamt om kulturmiljöer

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Skogsbruket har gått från att köra sönder kulturmiljöer till att vara måna om att göra rätt och orsaka allt färre skador. Även om den årliga statistiken från Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet visar dystra siffror så har det hänt mycket./ Lantbruk & Skogsland
  Läs mer
 • DEBATT: Skydda länets kulturmiljöer från skador

  Etiketter: Klimat & Miljö
  "Sedan slutet av 2015 har vi inom skogsföretagen, Skogsstyrelsen och Länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland arbetat tillsammans för att minska skadorna från skogsbruk på forn- och kulturlämningar i våra län. Detta då uppföljningar av hänsynen till forn- och kulturlämningar under flera år visat på oacceptabelt höga skadenivåer. För oss är det självklart att nu införa en nollvision – inga kända och registrerade kultur- eller fornlämningar ska skadas vid skogliga åtgärder." Det skriver ett antal företrädare för skogsbruk och myndigheter i en debattartikel idag./ Länstidningen Östersund
  Läs mer
 • Glöm inte kulturmiljöerna när skogen röjs

  Etiketter: Skog
  Hur röjer man för att skapa framtidens skogar och vad ska man tänka på när det finns kulturmiljöer i skogen? Den 31 maj arrangerar Skogsstyrelsen en heldag i fält där skogsägare kan få svar på dessa frågor. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Informerade skogsägare tar bättre hänsyn till kulturmiljöer

  Etiketter: Skog
  Ungefär 40 procent av kulturmiljöerna i skogen påverkas negativt vid föryngringsavverkning och efterföljande föryngringsåtgärder. Hänsynen ökar dock markant om skogsägarna inför avverkningen fått information om kulturmiljöerna. Det visar en ny rapport från Skogsstyrelsen. / Skogsstyrelsen
  Läs mer