KTH

 • Ser skogen för alla träd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KTH-studenten Håkan Carlsson har en idé. Låt drönare inspektera skogsinnehav och avgöra dess värde. På detta sätt minskas miljöpåverkan samtidigt som människor slipper det tidsödande arbetet. Tree Mapper kallar Håkan Carlsson sin innovation, och med tanke på att handeln med timmer uppgår till 26 miljarder kronor årligen bara i Sverige kan redan små procentuella förbättringar innebära betydande avkastning. / KTH
  Läs mer
 • Elisabeth Sjöholm ny docent i Fiber och Polymerteknologi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Innventias Elisabeth Sjöholm har hållit sin docentföreläsning: ”Från fiber till fiber. Hur vedens molekyler kan omvandlas till kolfiber” vid KTH i Stockholm. / Innventia
  Läs mer
 • Nationell satsning på träforskning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I syfte att både uppnå regeringens vision om ett koldioxidfritt samhälle år 2050 och behålla Sveriges särställning med en konkurrenskraftig skogsbaserad industri sker nu en satsning på forskning om skogen och dess möjligheter. Det första steget i denna kraftansträngning sker genom ForMAX, ett samarbetet mellan industri och akademi som ska generera skogsbaserade produkter för en biobaserad ekonomi. / KTH
  Läs mer
 • 10 miljoner kronor till avancerad forskning som möjliggör nya skogsbaserade produkter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Regeringen har beslutat att ge 10 miljoner kronor till Kungliga Tekniska högskolan (KTH) för att under 2016-2018 leda en förstudie för projektet ForMAX på MAX IV-laboratoriet. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Stora Enso ingår samarbetsavtal med tre tekniska universitet

  Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
  Stora Enso har ingått strategiska partneravtal med tre av de främsta tekniska universiteten i Sverige och Finland, Chalmers Tekniska Högskola, Kungliga Tekniska Högskolan och Aalto-universitetet. Målsättningen med avtalen är att stärka samarbetet mellan Stora Enso och ledande akademiska institut genom långsiktig kompetensutveckling, gemensam forskning och stimulering av innovation. / Packnews
  Läs mer
 • KTH och Stora Enso i strategiskt samarbete

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det finns stora möjligheter till samarbeten mellan KTH och Stora Enso inom ett flertal områden – inte bara inom direkt skogsrelaterade frågor. Det framkom när de båda parterna nyligen tecknade en avsiktsförklaring för framtiden./ Branschaktuellt
  Läs mer
 • KTH-forskare har uppfunnit genomskinligt trä

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid avdelningen för biokompositer på KTH har tagit fram trä som är transparent. Bland framtida tänkbara applikationer finns husfasader som samtidigt är solcellspaneler. En av fördelarna med KTH-forskarnas trä är att råmaterialet är både billigt och hållbart. En annan positiv aspekt är att träet har låg densitet, vilket gör materialet lätt. / KTH
  Läs mer
 • Framtidens bilar byggs av trä

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det går att bygga bilar av träd från skogen. En grupp forskare från KTH, Innventia och Swerea Sicomp har tillverkat en modellbil med ett tak tillverkat av en komposit baserad på 100 procent barrvedslignin tillsammans med ett batteri där lignin används som elektrodmaterial. / Forskning.se
  Läs mer
 • Framtidens fossilfria bil finns i skogen

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning, Skog
  Framtidens lätta och bränslesnåla bilar kan tillverkas av material från våra svenska skogar. Råvaran kan även användas i batterier vilket minskar användningen av fossilbaserade material och drivmedel. Ett forskarteam vid Innventia, Swerea och KTH demonstrerar nu detta genom en modellbil. / Innventia
  Läs mer
 • Makalöst vetenskapligt genombrott presenteras på Kunskapsdag

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Prof. Lars Berglund, från Fiber och Polymerteknologi institutionen på KTH/Wallenberg Wood Science Center kommer att föreläsa under Kunskapsdagen om deras banbrytande forskning inom nanoteknik. Wallenberg Wood Science center är en fristående institution med internationellt renommé som arbetar brett över ämnesgränserna med trä, cellulosa och bioplaster. På senare tid har man även arbetat med nanocellulosa i olika tekniska tillämpningar. / Paxymer
  Läs mer

Sidor