KTH

 • Miljonanslag till Wallenberg Wood Science Center

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu står det klart att Wallenberg Wood Science Center, WWSC, får fortsatta anslag för sin forskning om nya biobaserade material från skogen. Forskningscentret, ett samarbete mellan KTH, Chalmers, Linköpings universitet och skogsindustrin, stöttas med upp till 400 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) under det kommande decenniet. / KTH
  Läs mer
 • KTH-ingenjörernas fantasifulla framtidsvisioner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När mekatronikstudenter vid KTH lägger pannan i djupa veck händer det grejer. Vid slutredovisningen av sju studentprojekt den 11 december kommer åskådarna bland annat att få se en drönare specialbyggd för husbränder, 3D-skrivare som jobbar med trä och en av framtidens persontransporter. / KTH
  Läs mer
 • Viktig beståndsdel i trä kartlagd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid bland annat KTH har studerat granträ på nanonivå. I detta arbete har de identifierat ett återkommande mönster hos ett ämne i granen som påverkar samspelet med andra beståndsdelar. Resultatet kan användas för att dra bättre nytta av skogen, en av Sveriges största naturresurser, i form av bättre förståelse för granträets styrka men också hur man bäst kan producera biobränslen. / KTH
  Läs mer
 • Stora Enso föreläser om trä för studenter på Kungliga Tekniska Högskolan

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Jessika Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso, var igår på plats och föreläste om trä som byggmaterial för dryga 40-talet civilingenjörsstudenter på samhällsbyggnadsprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. / Stora Enso
  Läs mer
 • Klimatförnekelse stort problem även i Sverige

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förnekelse av vetenskap om miljöproblem är omfattande och allvarlig och sträcker sig bortom klimatfrågan och debatten i USA. Det menar en grupp KTH-forskare efter att i en stor studie gått igenom den samlade forskningen om vetenskapsförnekelse under de senaste 25 åren. / KTH
  Läs mer
 • Älgmagen ger svar om morgondagens bränsle

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Inom ramen för en internationell forskargrupp studerar KTH-forskarna Henrik Aspeborg och Anders Andersson bakteriefloran i älgens mage som ett steg på vägen mot nya biobränslen. Arbetet är viktigt, anser duon. / Energipress
  Läs mer
 • Storsatsning på forskning och kompetensuppbyggnad inom svensk bioekonomi

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Som nationell plattform ska Treesearch bli Sveriges största satsning på forskning samt kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I ett första steg hålls på onsdag ett seminarium där bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar tillsammans med företrädare för näringsliv och forskare från KTH, Chalmers och Linköpings Universitet. / Chalmers
  Läs mer
 • Fiberteknologer besökte Stora Ensos innovationscenter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin
  Ett tiotal Fiberteknologer från Kungliga Tekniska Högskolan(KTH) i Stockholm har besökt Stora Ensos innovationscenter i Sickla. / Papper och massa
  Läs mer
 • Ny metod för att studera samtliga aktiva växtgener

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KTH-forskare har under flera år studerat olika träds gener. Nyligen analyserade de arvsmassan i svensk gran från Jämtland, ett forskningsarbete som sedan publicerades i Nature. Nu har forskarna med professor Joakim Lundeberg i spetsen tagit arbetet till nästa nivå: Att kunna presentera exakt de gener som är aktiva i olika delar av en växt. / KTH
  Läs mer
 • Nytt forskningsprojekt om minskad bränsleförbrukning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att minska lastbilars användning av drivmedel är ett viktigt steg mot att nå de miljömål som finns på EU-nivå. Nu har forskare vid KTH genomfört ett forskningsprojekt med lyckat resultat. / Transportnet
  Läs mer

Sidor