KTH

 • Stora arealer brasiliansk regnskog kan förlora sitt skydd

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Upp till femton miljoner hektar regnskog i Amazonas riskerar att förlora sitt skydd, visar en ny studie där forskare från Chalmers och KTH har samarbetat med forskare vid universitetet i Sao Paulo, Brasilien. Det motsvarar mer än hälften av Sveriges sammanlagda skogsareal. / Chalmers
  Läs mer
 • KTH Sustainability Research Day, 14 november

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Välkommen till KTH:s årliga konferens om hållbar utveckling inom forskning. Under årets KTH Sustainability Research Day presenteras forskning från KTH som haft tydlig effekt för övergången mot ett hållbart samhälle, s.k. impact. / KTH
  Läs mer
 • Storslam för Cellutech i Packbridge Challenge

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Det blev storslam för Cellutech, som tog hem två priser i finalen i Packbridge Challenge i Malmö den 20 september. Cellutech finns på KTH i Stockholm och utvecklar avancerade material baserade på cellulosa, till exempel ett skum, Cellufoam, från cellulosafiber, som kan användas för förpackning eller till exempel isolering och som är återvinningsbart eller bionedbrybart. / Packnews
  Läs mer
 • Tomas Larsson adjungerad professor vid KTH

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tomas Larsson, seniorforskare inom Cellulosavetenskap vid RISE division Bioekonomi, har utnämnts till adjungerad professor vid KTH Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Hans gedigna erfarenhet och kompetens har genom åren resulterat i ny kunskap och nya insikter inom området cellulosastruktur. Dessa meriter ledde bland annat till att han 2017 tilldelades Ekmanmedaljen. / RISE
  Läs mer
 • Miljonanslag till Wallenberg Wood Science Center

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu står det klart att Wallenberg Wood Science Center, WWSC, får fortsatta anslag för sin forskning om nya biobaserade material från skogen. Forskningscentret, ett samarbete mellan KTH, Chalmers, Linköpings universitet och skogsindustrin, stöttas med upp till 400 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (KAW) under det kommande decenniet. / KTH
  Läs mer
 • KTH-ingenjörernas fantasifulla framtidsvisioner

  Etiketter: Forskning & utbildning
  När mekatronikstudenter vid KTH lägger pannan i djupa veck händer det grejer. Vid slutredovisningen av sju studentprojekt den 11 december kommer åskådarna bland annat att få se en drönare specialbyggd för husbränder, 3D-skrivare som jobbar med trä och en av framtidens persontransporter. / KTH
  Läs mer
 • Viktig beståndsdel i trä kartlagd

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskare vid bland annat KTH har studerat granträ på nanonivå. I detta arbete har de identifierat ett återkommande mönster hos ett ämne i granen som påverkar samspelet med andra beståndsdelar. Resultatet kan användas för att dra bättre nytta av skogen, en av Sveriges största naturresurser, i form av bättre förståelse för granträets styrka men också hur man bäst kan producera biobränslen. / KTH
  Läs mer
 • Stora Enso föreläser om trä för studenter på Kungliga Tekniska Högskolan

  Etiketter: Trä och träindustrin
  Jessika Szyber, affärsutvecklingschef på Stora Enso, var igår på plats och föreläste om trä som byggmaterial för dryga 40-talet civilingenjörsstudenter på samhällsbyggnadsprogrammet på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. / Stora Enso
  Läs mer
 • Klimatförnekelse stort problem även i Sverige

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Förnekelse av vetenskap om miljöproblem är omfattande och allvarlig och sträcker sig bortom klimatfrågan och debatten i USA. Det menar en grupp KTH-forskare efter att i en stor studie gått igenom den samlade forskningen om vetenskapsförnekelse under de senaste 25 åren. / KTH
  Läs mer
 • Älgmagen ger svar om morgondagens bränsle

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Inom ramen för en internationell forskargrupp studerar KTH-forskarna Henrik Aspeborg och Anders Andersson bakteriefloran i älgens mage som ett steg på vägen mot nya biobränslen. Arbetet är viktigt, anser duon. / Energipress
  Läs mer

Sidor