KSLA

 • Välkommen på seminarium hos KSLA - Svensk skogshistoria i nytt ljus

  Etiketter: Skog
  Under seminariet presenteras hur Riksskogstaxeringens äldre data och långa tidsserie används inom forskning, undervisning och myndighetsarbete. Vi får också veta hur data och analyser görs mer lättillgängliga för olika typer av användare och forskningsområden. Förhoppningen är att seminariet ska stimulera till ökad användning av äldre data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen – och att detta i sin tur bidrar till bättre beslutsunderlag för hur skogen och skogslandskapet ska användas i framtiden.
  Läs mer
 • Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i oktober 2012: Anpassning till klimatförändringar • Rödkullan & vargen – djurhållning i glesbygd • Sveriges trädgårdar, viktiga för folkhälsan • Den svårfångade framtiden – skogsbrukets framtidsspaning • Tekniska produkter från biomassa ... / KSLA
  Läs mer
 • Den svenska modellen under lupp

  Etiketter: Skog
  ”Den svenska modellen” är svår att definiera; historien lär oss mycket om dagens skogar och skogsdebatt; den svenska skogen tål mycket stryk och kan restaureras. Det var tre av många budskap som deltagarna fick med sig efter Future Forests och KSLAs gemensamma exkursion om den svenska modellen. / Future Forests
  Läs mer
 • Birgitta blir KSLA:s nya akademijägmästare

  Etiketter: Skog
  Jägmästare Birgitta Naumburg, 49, från Sollentuna har anställts som ny akademijägmästare efter Bo Carlestål som går i pension i oktober. Birgitta, som idag arbetar på Näringsdepartementet med regional tillväxtpolitik, berättar själv här nedan om sina erfarenheter och förväntningar. Grattis till jobbet som ny akademijägmästare hos KSLA! Hur känns det? - Det känns jätteroligt! Jag ser verkligen fram emot att börja på KSLA. / KSLA
  Läs mer
 • Skogschefen bloggar: Dags att se över föreskrifter om lägsta ålder för föryngringsavverkning

  Etiketter: Skog
  Herman Sundqvist bloggar om skogsbruk och är skogschef på Sveaskog sedan 2008. Stark förespråkare för den svenska modellen för nyttjande av skog. Ordförande i Skogforsk, ledamot i KSLA (Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien), skoglig doktor vid Sveriges Lantbruksuniversitet och hängiven fågelskådare på fritiden. / Sveaskog
  Läs mer
 • Sök forskningsanslag/resestipendium senast 15 september 2012

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kungl. Skogs- och lantbruksakademien förvaltar ett flertal stiftelser, vilkas donatorer har angivit hur avkastningen ska användas. Gemensamt för stiftelserna är att de ska främja vetenskaplig forskning och utveckling inom den gröna sektorn. Medlen delas ut i form av forskningsanslag och stipendier/resestipendier. Ett antal av dessa stiftelser har nu öppnats för ansökningar före 2012-09-15. / KSLA
  Läs mer
 • Kanada och Sverige - dialog om utveckling av sektorerna

  Etiketter: Skog
  Konferensen är högaktuell med tanke på den pågående debatten om skogsbruk i svenska medier. En kanadensisk delegation på 20 personer kommer till Stockholm för att i dialog med de svenska deltagarna belysa avgörande faktorer som påverkar utvecklingen. Förmiddagen inleds av Kanadas ambassadör och behandlar innovationsprocesser och investeringsstrategier. Här talar bl a Don Roberts om en investerares kriterier för att satsa på skogsektorn. Eftermiddagen inleds av Minister Erlandsson och behandlar den kanadensiska och svenska förvaltningsmodellen. Den skickliga talaren Avrim Lazar beskriver processen kring The boreal agreement. Sten Nilsson gör även en analys av sektorns framtid.
  Läs mer
 • KSLA har utsett Carl-Anders Helander till ny VD

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Åke Barklund går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Carl-Anders Helander, Falköping, till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien bekräftade vid sammankomsten den 12 april. / KSLA
  Läs mer
 • Skogsriket i centrum hos akademien

  Etiketter: Skog
  Landsbygdsminister Eskil Erlandsson deltar på Kungliga skogs- och lantbruksakademiens möte torsdagen den 12 april. Ämnet för mötet är Skogsriket. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Seminarium på KSLA: The Forest policy process in Europe

  Etiketter: Skog
  Europas olika hörn representerar olika intressen som berör brukandet av skogsresursen. Flera processer lyfter skogen allt högre på den politiska agendan. Sedan fyra år pågår t ex en process kring utvecklandet av ett rättsligt bindande avtal. Detta seminarium kommer att belysa drivkrafterna och den framtida inriktningen på flera skogliga processer i Europa. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin är stolta över att presentera erfarna talare som företräder intressenter från norra, södra, västra och inte minst östra Europa. / KSLA
  Läs mer

Sidor