KSLA

 • Akademien har hållit sin 202:a högtidssammankomst tisdagen den 28 januari 2014

  Etiketter: Skog
  Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia samt nära 500 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten. / KSLA
  Läs mer
 • Doktorsavhandling om skogs- och renbetesnäring belönas

  Etiketter: Skog
  Tim Horstkotte som gjort en doktorsavhandling med anknytning till skogs- och renbetesnäring, belönas nu av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. / SR Sapmi
  Läs mer
 • KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

  Etiketter: Skog
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2013 valdes totalt 22 nya ledamöter in. / KSLA
  Läs mer
 • För miljön i tiden

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skådespelare, experter och makthavare i en öppen dialog om vår framtid. I år firar Kung Carl XVI Gustaf fyrtio år som regent. Detta har inspirerat några av landets främsta forskningsinstitut och miljöorganisationer att tillsammans med Dramaten bjuda in ett antal av landets ledande miljöprofiler till en iscensatt dialog den 23 november. Bland andra medverkar Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.
  Läs mer
 • Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050

  Etiketter: Skog
  EU:s medlemsländer är på väg mot en klimatanpassad energianvändning. Takten i arbetet är bland annat beroende av förutsättningarna i respektive land. Sverige har antagit ett mål som säger att 49 % av vår energianvändning ska vara förnybar år 2020. Med det intar vi tätpositionen i EU. Faktum är att vi redan nu har passerat målsättningen. / KSLA
  Läs mer
 • Skogsbruk i förändrat klimat – Hur påverkas mångfald och miljö?

  Etiketter: Skog
  Under detta seminarium på KSLA kommer skogsbrukets vägval i ett framtida klimat att belysas från olika håll. Seminariet fokuserar på effekter på vegetation, mark och vatten. Vår förhoppning är att seminariet ska bidra till en samlad bild av hur klimat och skogsbruk tillsammans påverkar vår miljö, och till en fortsatt diskussion om hur kloka beslut fattas på vetenskaplig grund i en värld i förändring.
  Läs mer
 • Öppet hus hos KSLA den 23 maj!

  Etiketter: Skog
  Välkommen att fira våra 200 år med oss! Våra portar står öppna mellan kl 15 och 18 den 23 maj för var och en som vill se hur vi har det här på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien på Drottninggatan 95 B i Stockholm (T-Rådmansgatan eller T-Odenplan). / KSLA
  Läs mer
 • Blandskogsforskare från USA gästar Future Forests seminarium om blandskog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Påverkas trädtillväxten av hur många trädarter som växer i ett bestånd? En svensk studie som nyligen publicerats i tidsskriften Nature Communications fann att flera ekosystemtjänster gynnades av förekomsten av flera trädslag, och detta gällde även trädens tillväxt, vilket förvånade många skogsskötsel forskare som inte kunnat finna detta vid praktiska försök med trädslagsblandning. / SLU
  Läs mer
 • Yttrande över rapporten om klimatfärdplan 2050

  Etiketter: Skog
  KSLA har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet över Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050″. / KSLA
  Läs mer
 • Rickard trodde att priset var skräppost

  Etiketter: Bioenergi
  Rickard Hansson fick ta emot pris ur Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) fond för sitt användande av bioenergi från skogen. Han har bland annat byggt upp en bioenergianläggning i Fole som försörjer kyrkan, skolan och flera andra byggnader i socknen. / Hela Gotland
  Läs mer

Sidor