KSLA

 • Hushållningssällskapen blir sambo med KSLA

  Etiketter: Skog
  Det är nu klart att Hushållningssällskapens förbund kommer flytta in hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) på Drottninggatan 95 B i Stockholm. Hushållningssällskapens förbund har tecknat ett treårigt hyresavtal och inflyttning sker i början på oktober 2015. Tidigare har Hushållningssällskapens förbundskansli funnits i Gamla Stan. / Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
  Läs mer
 • Mångårigt arkeologiarbete belönas

  Etiketter: Skog
  Bernt Ove Viklund, Näsåker, har fått en utmärkelse av Kungliga skogs- och lantbruksakademien. – Jätteroligt, säger han. Det handlar om N.P Haléns donationsfond, en belöning som delas ut till personer "för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården. / Allehanda
  Läs mer
 • Dan Binkley utsedd till KSLA:s Wallenberg-professor 2015

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA delar ut priser och belöningar 2015

  Etiketter: Skog
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2015 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut priserna vid akademiens 203:e högtidssammankomst den 28 januari 2015 i Stockholms Stadshus. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA har valt in nya ledamöter i Skogsavdelningen

  Etiketter: Skog
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in. De fyra svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Lennart Ackzell, Jönköping; Peter Holmgren, Bogor, Indonesien; Håkan Olsson, Umeå, samt Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom valdes tre utländska ledamöter in:Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland; Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt Björn Wahlroos, Salo, Finland. / Webfinanser
  Läs mer
 • Kommunikation om skog - i skogen!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Anders Arnell, CNV och Åsa Godeau, SiS är arrangörer för seminariet
  Seminariet på KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, berörde olika metoder för naturvägledning och utomhuspedagogik. Syftet var att lyfta fram goda exempel och diskutera praktiska och strategiska kommunikationsmetoder samt att skapa en mötesplats och ett utvecklingsforum. Intresset för skogens sociala värden är större än någonsin och därmed behovet av att samarbeta kring kommunikationsfrågor. Seminariet vände sig till de som arbetar med kommunikation/naturvägledning/pedagogik/sociala värden i skogslandskapet. Ett flertal föredragshållare berättade om sina erfarenheter och dagen avslutades med en workshop. Centrum för naturvägledning, CNV, Föreningen Skogen och Skogen i Skolan var arrangörer.
  Läs mer
 • Skogens klimatnytta i fokus på KSLA-seminarium

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sveriges skogar har en viktig roll för klimatet. Men det behövs tydliga incitament för skogsägarna att ta vara på de möjligheter som finns. Och det är inte som kolsänka som skogen har sin stora klimatroll. Detta var några av budskapen från det seminarium om skogens klimatnytta som arrangerades på KSLA den 24 november. / SLU
  Läs mer
 • Många frågor på bordet vid seminarium om hyggesfritt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Inför en fullsatt hörsal på KSLA redovisade forskarna bakom Future Forests projekt kring hyggesfritt skogsbruk sina planer. Syftet med seminariet var att inhämta synpunkter på hur de lagt upp den planerade forskningsaktiviteten, som går ut på att analysera ett antal varianter av hyggesfria metoder. / Fakta Skog, SLU
  Läs mer
 • En skogsindustriell stormakts uppgång – och sen?

  Etiketter: Skog
  Under KSLA:s skogsavdelnings årliga möte höll Erland Mårald, professor i idéhistoria, ett mycket uppskattat föredrag om samhälleliga orsaker bakom den svenska skogsindustrins framgångsrika utveckling under 1900-talet ur ett idéhistoriskt perspektiv. / SLU
  Läs mer
 • Skogens möjligheter

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Intresset för svensk skog har ökat markant i och med att biobränslen blivit en allt viktigare del i vår energiförsörjning. Kungl. Vetenskapsakademien anordnar därför en workshop om bland annat skogstillväxten, skogens möjligheter som kolsänka och möjligheten att fånga in koldioxid. / KSLA
  Läs mer

Sidor