KSLA

 • SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015!

  Etiketter: Skog
  Idag den 16/11 firar SkogsSverige att det är tjugo år sedan verksamheten grundades. Firandet sker i KSLA:s lokaler i Stockholm kl 13-19 och under dagen kommer grundare, tidigare verksamma samt nuvarande organisation berätta den spännande historien om SkogsSverige. Deltagarna får också veta en del om framtiden för SkogsSverige och även för skogssektorns digitala medier. På grund av detta publiceras inga övriga nyheter utan den ordinarie nyhetspubliceringen sker från tisdagen den 17 november. Däremot kan du följa jubileet via våra sociala medier, dvs SkogsSverige på Facebook och på Twitter, #ssv20.
  Läs mer
 • Välkommen till SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015!

  SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015
  SkogsSverige var en pionjär då den grundades år 1995. Syftet var att få en gemensam webbplats med skoglig fakta. Nu vill vi fira våra tjugo år med dig den 16/11 på KSLA i Stockholm.
  Läs mer
 • Dags att nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2016

  Etiketter: Skog
  ersoner i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, som är avsett för kompetensutveckling. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium: Forskning för gröna näringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KSLA har fått inbjudan att under hösten lämna underlag till den kommande forskningspropositionen. KSLA:s Forskningspolitiska kommitté bjuder nu in till en öppen diskussion torsdagen den 1 oktober om utformningen av den gröna sektorns underlag till nästa forskningspolitiska proposition./ Mynewsdesk
  Läs mer
 • Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprogrammet Future Forests arrangerar måndag den 31 augusti ett seminarium om skogens dialogprocesser på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. En huvudfråga är hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Seminariet är ett viktigt inspel till det nationella skogsprogram som regeringen ska ta fram i dialog med ett 20-tal organisationer och myndigheter de närmaste åren. / SLU
  Läs mer
 • KSLA presenterade svensk sågverkshistoria

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  ”Sågad skog för välstånd”, heter en ny bok utgiven av KSLA, Kungl. skogs- och lantbruksakademien. Under tisdagen presenterades den och dess innehåll. ”Mycket har hänt, men varför är lönsamheten inte bättre?” är en tänkbar sammanfattning. / Woodnet
  Läs mer
 • Han gav skogshistoria ett eget forum

  Etiketter: Skog
  Det började med en plats i en skogshistorisk kommitté på Kungliga skogs- och lantbruks­akademien. Och blev så småningom bildandet av Skogshistoriska Sällskapet. Möt en av föreningens grundare, Lars Kardell. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Seminarium om skogens dialogprocesser på KSLA den 31 augusti

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En strukturerad dialog mellan olika intressenter används allt oftare i sammanhang som rör förvaltning av naturresurser. Future Forests bjuder in till ett seminarium den 31 augusti om skogens dialogprocesser på Kungl.Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av dialogen kring skogens olika värden. Anmälan senast den 24 augusti. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Hyggesfritt skogsbruk - möjligheter och konsekvenser

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Strukturerad dialogprocess - regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel
  Future Forests bjöd in till seminarium den 28 april på KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Föredragshållarna var forskare och professorer från SLU och Skogforsk. Deltagarna kom bl.a från LRF Skogsägarna, Skogforsk, Sveaskog, SLU, BillerudKorsnäs m.fl. skogliga bolag och organisationer. År 2013 fick Skogsstyrelsen och SLU ett nytt regeringsuppdrag om adaptiv skogsskötsel. Uppdraget innebär analys av om det inom ramen för skogsvårdslagen finns åtgärder som främjar en ökad produktion av biomassa, samtidigt som miljöhänsyn vägs in. På programmet fanns punkterna virkesproduktion och ekonomi, drivning, kol och klimat, biologisk mångfald, rotröta och sociala värden.
  Läs mer
 • Så vaskar vi fram det gröna guldet!

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  KSLA:s Kommitté för energifrågor bjuder in till ett halvdagsseminarium, den 27/2 kl 09.30-12.00 för att diskutera hur EU:s regelverk för hållbar produktion av biomassa bör utformas för att utveckla europeiskt jord- och skogsbruk och skapa förutsättningar för en stark bioekonomi. / KSLA
  Läs mer

Sidor