KSLA

 • Inspelningar från seminariedagen ”Biologisk mångfald i framtidens skog"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Seminariedagarna ”Future Forests Week – Med sikte på framtidens skog” hölls i fullsatta lokaler på KSLA den 16- 18 februari. Här återfinns inspelningarna från seminariedagen ”Biologisk mångfald i framtidens skog – Strategier för att kombinera naturvård och skogsproduktion” den 16 februari. / SLU
  Läs mer
 • Skogen på recept

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt, Skog
  Sedan hösten 2015 finns en kommitté vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, med fokus att identifiera affärsmöjligheter kring ekosystemtjänster. Sveaskog är representerat i kommittén genom forsknings- och utvecklingschefen Ann-Britt Edfast som är ordförande och affärsutvecklare Jessica Nordin som är ledamot. / Sveaskog
  Läs mer
 • Dagmar Haase är KSLA:s tredje Wallenberg-professor

  Etiketter: Skog
  Akademien har utsett professor Dagmar Haase, Humboldtuniversitet i Berlin, Tyskland, till innehavare av 2016 års KSLA Wallenbergprofessur, nummer tre i ordningen. Professor Haase kommer att knytas till Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. / KSLA
  Läs mer
 • Praktik, mentorer och blogg för att få fler skogliga studenter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Kommittén för kompetensförsörjning
  Skogen är en av Sveriges största tillgångar tack vare ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Det låga antalet sökande till skogliga utbildningar är en av orsakerna till att KSLA:s Skogsavdelning bildade en kommitté för kompetensförsörjning som var verksam mellan 2013 och 2015. KSLA-tidskriften Skogsnäringens akademiska kompetensförsörjning presenterades och diskuterades på seminariet den 5 februari 2016. Några av åtgärderna var praktik i grupp för skogsmästarstudenter och mentorsprogram för jägmästarestudenter. Klass 14/19 på SLU har skapat Jägmästarebloggen med information om studenterna och utbildningen.
  Läs mer
 • Ny skrift: Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning (KSLAT 2-2015)

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sverige har trots relativt sett små skogstillgångar länge varit en ledande skogsnation – tack vare de människor sektorn har lockat till sig. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium: Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen är en av Sveriges största tillgångar tack vare ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Under de senaste åren har det dock varit allt större svårigheter att locka ungdomar till en yrkesbana inom jord- och skogsbruk. Det återspeglas bl.a i det rekordlåga antalet förstahandssökande till jägmästarprogrammet höstterminen 2015. Med anledning av detta bildade KSLA:s Skogsavdelning en kommitté för kompetensförsörjning inom skogsbruket. Resultat och rekommendationer har samlats i KSLA-tidskriften Skogsnäringens akademiska kompetensförsörjning, som presenteras och diskuteras den 5 februari 2016 på ett seminarium. / KSLA
  Läs mer
 • SLU:are prisas av KSLA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KSLA har utsett 2016 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. HKH Prins Carl Philip delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 204:e högtidssammankomst den 28 januari 2016 i Stockholms Stadshus. / SLU
  Läs mer
 • Ny preses och ny vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

  Etiketter: Skog
  KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 10 december 2015 fil.dr, professor Lisa Sennerby Forsse, Uppsala, till preses och agr.dr, seniorkonsult Björn Sundell, Alunda, till vice preses för akademien under perioden 2016–2019. / KSLA
  Läs mer
 • Future Forests Week: Med sikte på framtidens skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur ska skogen räcka till när kraven ökar på vad skogen ska ge? Vilken roll kan skogen spela i omställningen till en fossilfri värld? Kommer det att finnas plats för biologisk mångfald i framtidens skog? Och finns det plats för människor? Nu bjuder Future Forests in till tre dagar på KSLA i Stockholm med presentationer av forskningsresultat och diskussioner med fokus på lösningar. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Skoglig internetpionjär firar 20 år

  Etiketter: Skog
  I år firar webbplatsen Skogssverige 20 år. "Vi hade ingen aning om vad vi drog igång" sa Kalle Karlsson, en av grundarna, när jubileet firades nyligen hos KSLA i Stockholm.
  Läs mer

Sidor