KSLA

 • Ny skrift: Skogsägarens mål – en väg till ökad variation i skogen

  Etiketter: Skog
  ”Vi tror att en ökad variation i skogen är bra – och att vägen dit går via engagerade skogsägare som vet vad de vill”. Det är huvudbudskapet i det arbete som KSLA:s skogsskötselkommitté presenterar i denna skrift. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA har utsett Eva Pettersson till ny VD

  Etiketter: Skog
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sekreterare och verkställande direktör Carl-Anders Helander går i pension till sommaren. Styrelsen (kollegiet) har utsett Eva Pettersson, Rosersberg, till ny akademisekreterare/VD, vilket akademien in pleno bekräftade vid sammankomsten den 9 mars. / KSLA
  Läs mer
 • Charlotte invald i KSLA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen är livet för Charlotte Bengtsson som är forskare och vd för Skogforsk. I slutet av januari åkte Hindåsbon till Stockholm för att officiellt väljas in i Kungliga skogs- och lantbruksakademien. / Härryda-Posten
  Läs mer
 • Professor Urban Nilsson invald som ledamot i KSLA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Urban Nilsson är forskningsledare inom Future Forests och bedriver sin forskning vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap vid SLU i Alnarp. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Future Forests skribent Lars Klingström belönas för sin insats

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Redaktören och skribenten Lars Klingström tilldelas Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens pris för föredömliga insatser inom forskningskommunikation. Lars Klingström har som redaktör för tidningen Skog & Framtid haft en betydelsefull roll i att göra forskningsresultat från Future Forests kända i samhället. Han har varit och är fortfarande djupt engagerad i ”Skogen i skolan”, det nationella samverkansprogrammet mellan skolan och Sveriges skogliga företagare, / Future Forests
  Läs mer
 • KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

  Etiketter: Skog
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 8 december 2016 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sju i Skogsavdelningen. De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Charlotte Bengtsson, Hindås; Clas Fries, Umeå; Urban Nilsson, Höör, Henrik Toll, Sorunda och Per-Olof Wedin, Bromma. Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Sophie D’Amours, Quebec QC, Canada, och Werner Kurz, Victoria BC, Canada. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium 12 dec: Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet

  Etiketter: Skog
  Syftet med detta seminarium är att belysa bioekonomin som en möjlig väg mot ökad försörjningstrygghet vad gäller livsmedel och svensk industri i allmänhet. Utgångspunkten är råvaruproduktionen inom jordbruket, men vi gör också kopplingen till skogsbruket och avfallshantering. / KSLA
  Läs mer
 • Bertil från Brantestad får kunglig pris för sitt skogsarbete

  Etiketter: Skog
  Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens presidium har beslutat tilldela akademiens belöning inom jordbruk, ur Stiftelsen A. W. Bergstens donation, till Bertil Andersson i Brantestad. / Vimmerby Tidning
  Läs mer
 • Världsledande forskare diskuterar skog och klimat på KSLA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ger forskningen tillräcklig vägledning i klimatfrågan, eller är budskapen förvillande? Under våren har politiker och beslutsfattare mötts av rubriker som ”Barrskogar spär på uppvärmningen” och ”Beskattning av skogens koldioxid ger effektivare klimatpolitik”. Och från andra håll budskap som ”Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta”. Vad beror det på att forskarna kommer till så olika slutsatser? Läs en intervju med Tomas Lundmark, forskningsledare inom Future Forests, som tagit initiativ till seminariet. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • KSLA Nytt & Noterat 1-2016 ute nu

  Etiketter: Skog
  "Räddaren i nöden, mot det hållbara samhället genom biobaserad ekonomi", "Laxen i Östersjön går mot bättre tider genom strikta förvaltningsåtgärder", "Fåglarna trivs i ”nya” skogen, skogslagstiftningen har förbättrat skogens mångfald" är några av artiklarna i KSLA Nytt & Noterat. / KSLA
  Läs mer

Sidor