KSLA

 • En grönare stad är en skönare stad

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stadsbor på landet. De finns överallt. Trots statistiken som säger att 85 procent av alla svenskar bor i sta’n så finns de överallt. Stadsborna. Också på landet. Att vara urban och leva ett urbant liv är inte fråga om var man lever utan hur man gör det. Det gäller också globalt. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA har utnämnt 2018 års Wallenbergprofessorer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Professor Scott Creel från Department of Ecology, Montana State University, USA, kommer att arbeta på SLU i Umeå, Institutionen för vilt, fisk och miljö. Professor Tobias Kuemmerle från Department of Geography, Humboldt-Universität zu Berlin, Tyskland, kommer att ha Centrum för Miljö- och Klimatforskning vid Lunds universitet. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

  Etiketter: Skog
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 14 december 2017 valdes totalt 25 nya ledamöter in, varav sju i Allmänna avdelningen. De sex svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är Carl Folke, Lidingö; Per Frankelius, Stockholm; Lena Johansson, Danderyd; Anders Källström, Örnsköldsvik; Nils-Eric Sahlin, Lund; och Birgitta Åhman, Uppsala. Dessutom valdes en utländsk ledamot in: med.dr Gunhild Anker Stordalen, Oslo, Norge. / KSLA
  Läs mer
 • Lennart Rådström ny hedersledamot i KSLA

  Etiketter: Skog
  Civiljägmästare Lennart Rådström, Täby, har valts till hedersledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien vid sammankomsten den 14 december 2017. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA har utsett 2018 års pris- och belöningsmottagare

  2018 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser är utsedda. Akademiens belöning för föredömliga insatser inom pedagogik och undervisning har gått till Universitetslektor Allan Gunnarsson, Södra Sandby, för hans betydelsefulla insats för utbildning med koppling till landskap, hantverk och utomhuspedagogik inom landskapsarkitekt- och landskapsingenjörsutbildningarna vid SLU i Alnarp. / KSLA
  Läs mer
 • Konstverk och forskningsprojekt i 100-årsgåva till Finland

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Finland 2017 firar 100 år som självständig stat och Sveriges regering gere två gåvor till Finland. Gåvorna överlämnas av H.M. Konungen i samband med ett besök i Helsingfors den 1 juni 2017. Den ena gåvan är ett svensk-finskt skogsforskningsprojekt som består av tolv stycken tvååriga forskartjänster och är ett samarbete mellan Sveriges regering och privata finansiärer där Sveriges regering finansierar hälften. De privata finansiärerna är Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse, Kempestiftelserna, Skogsindustrins forskningsstiftelse och Kungliga skogs- och lantbruksakademin. / Regeringskansliet
  Läs mer
 • Certifiering som drivkraft för hållbarhet

  Etiketter: Bioenergi
  Den 2 november mellan kl 10.00–15.00 bjuder KSLA:s Kommitté för energifrågor och Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 in till ett seminarium. Målgruppen är politiker, forskare, representanter för nationella och regionala myndigheter, kommuner, markägare, företag och intresseorganisationer. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium 29 september: Nyckelbiotoper – hur går vi vidare?

  Etiketter: Skog
  KSLA och Skogsstyrelsen bjuder in till ett seminarium om samverkansprocessen rörande nyckelbiotoper. Seminariet syftar till att ge insyn och möjlighet att bidra till arbetet med nyckelbiotoper, särskilt i nordvästra Sverige. / KSLA
  Läs mer
 • Följ med på en oförglömlig fjällkurs i Jämtland

  Etiketter: Skog
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien inbjuder till en veckolång sommarkurs vid Enaforsholm nära Storlien i Jämtland från 22 till 29 juli 2017. Kunniga lärare berättar om fjällväxter, fåglar, skog, rennäring mm. / KSLA
  Läs mer
 • Ny skrift: Skogsägarens mål – en väg till ökad variation i skogen

  Etiketter: Skog
  ”Vi tror att en ökad variation i skogen är bra – och att vägen dit går via engagerade skogsägare som vet vad de vill”. Det är huvudbudskapet i det arbete som KSLA:s skogsskötselkommitté presenterar i denna skrift. / KSLA
  Läs mer

Sidor