KSLA

 • Vi kan flytta alla miljöer ett steg närmare det vilda

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det sa Linnéa Falk, Rewilding Sweden, när KSLA bjöd in till ett seminarium om rewilding i november 2019. / KSLA
  Läs mer
 • Högtidssammankomst Commemorative Meeting 2020

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Akademien har hållit sin 208:e högtidssammankomst tisdagen den 28 januari 2020. Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. 620 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten. / KSLA
  Läs mer
 • Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

  Etiketter: Skog
  Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum
  Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020. / Skogshistoriska Sällskapet
  Läs mer
 • 40 miljoner kronor till fördjupad skogsforskning i Sverige och Finland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En andra satsning inom det svensk-finska skogsforskningssamarbetet Tandem Forest Values har resulterat i nio samarbetsprojekt inom skogsområdet till en total summa om 40 miljoner kronor. Sverige och Finland bidrar med hälften var. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

  Etiketter: Skog
  De 6 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Fredrik Daveby, Edsbruk; Bengt Ek, Stockholm; Cecilia Mark-Herbert, Uppsala; Ove Nilsson, Umeå; Erik Willén, Uppsala, och Jan Wintzell, Lidingö. Dessutom valdes 2 utländska ledamöter in: Kevin Bishop, Knivsta, och Madeleine Nyman, Esbo, Finland. Bengt Ek är generalsekreterare för Föreningen Skogen som i mer än 135 år verkat för ett aktivare och hållbarare brukande av skogen. SkogsSverige är sedan 2011 en verksamhet under Föreningen Skogens ansvar. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA har utsett 2020 års pris- och belöningsmottagare

  Etiketter: Skog
  Akademien har utsett 2020 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 208:e högtidssammankomst den 28 januari 2020 i Stockholms Stadshus. / KSLA
  Läs mer
 • Ny preses och ny vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  Etiketter: Skog
  KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 12 december 2019 jägmästare, skog.dr Jan Fryk, Sigtuna, till preses och förra expeditions- och rättschefen vid Miljö- och energidepartementet, jur.kand. Lena Ingvarsson, Ekerö, till vice preses för akademien under perioden 2020–2023. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 29 oktober träffade preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell, akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson och Forskningsutskottets ordförande Charlotte Bengtsson statsrådet Matilda Ernkrans. I samband med det överlämnade de KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik. / KSLA
  Läs mer
 • Välkommen till Mistra Digital Forest programkonferens

  Etiketter: Skog
  I december håller programmet Mistra Digital Forest sin andra programkonferens. Temat är automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket. Konferensen äger rum den 4 december kl. 09:00 – 16:00 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Robothund kan markbereda i framtiden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att markberedning kommer att behövas även i framtiden är de flesta överens om. Men hur den kommer att se ut och vem – eller vad – som ska utföra den är oklart. Kanske är lösningen en robothund?/ Land Skogsbruk
  Läs mer

Sidor