KSLA

 • Ny skrift: Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning (KSLAT 2-2015)

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Sverige har trots relativt sett små skogstillgångar länge varit en ledande skogsnation – tack vare de människor sektorn har lockat till sig. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium: Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Skogen är en av Sveriges största tillgångar tack vare ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Under de senaste åren har det dock varit allt större svårigheter att locka ungdomar till en yrkesbana inom jord- och skogsbruk. Det återspeglas bl.a i det rekordlåga antalet förstahandssökande till jägmästarprogrammet höstterminen 2015. Med anledning av detta bildade KSLA:s Skogsavdelning en kommitté för kompetensförsörjning inom skogsbruket. Resultat och rekommendationer har samlats i KSLA-tidskriften Skogsnäringens akademiska kompetensförsörjning, som presenteras och diskuteras den 5 februari 2016 på ett seminarium. / KSLA
  Läs mer
 • SLU:are prisas av KSLA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KSLA har utsett 2016 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. HKH Prins Carl Philip delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 204:e högtidssammankomst den 28 januari 2016 i Stockholms Stadshus. / SLU
  Läs mer
 • Ny preses och ny vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA

  Etiketter: Skog
  KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 10 december 2015 fil.dr, professor Lisa Sennerby Forsse, Uppsala, till preses och agr.dr, seniorkonsult Björn Sundell, Alunda, till vice preses för akademien under perioden 2016–2019. / KSLA
  Läs mer
 • Future Forests Week: Med sikte på framtidens skog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Hur ska skogen räcka till när kraven ökar på vad skogen ska ge? Vilken roll kan skogen spela i omställningen till en fossilfri värld? Kommer det att finnas plats för biologisk mångfald i framtidens skog? Och finns det plats för människor? Nu bjuder Future Forests in till tre dagar på KSLA i Stockholm med presentationer av forskningsresultat och diskussioner med fokus på lösningar. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Skoglig internetpionjär firar 20 år

  Etiketter: Skog
  I år firar webbplatsen Skogssverige 20 år. "Vi hade ingen aning om vad vi drog igång" sa Kalle Karlsson, en av grundarna, när jubileet firades nyligen hos KSLA i Stockholm.
  Läs mer
 • SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015!

  Etiketter: Skog
  Idag den 16/11 firar SkogsSverige att det är tjugo år sedan verksamheten grundades. Firandet sker i KSLA:s lokaler i Stockholm kl 13-19 och under dagen kommer grundare, tidigare verksamma samt nuvarande organisation berätta den spännande historien om SkogsSverige. Deltagarna får också veta en del om framtiden för SkogsSverige och även för skogssektorns digitala medier. På grund av detta publiceras inga övriga nyheter utan den ordinarie nyhetspubliceringen sker från tisdagen den 17 november. Däremot kan du följa jubileet via våra sociala medier, dvs SkogsSverige på Facebook och på Twitter, #ssv20.
  Läs mer
 • Välkommen till SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015!

  SkogsSveriges 20-årsjubileum 16/11 2015
  SkogsSverige var en pionjär då den grundades år 1995. Syftet var att få en gemensam webbplats med skoglig fakta. Nu vill vi fira våra tjugo år med dig den 16/11 på KSLA i Stockholm.
  Läs mer
 • Dags att nominera till Anders Walls landsbygdsstipendium 2016

  Etiketter: Skog
  ersoner i 20–30-årsåldern som visar entreprenörskap och nyskapande med produkter eller tjänster som gagnar näringslivsutvecklingen på landsbygden kan nomineras till Anders Walls landsbygdsstipendium, som är avsett för kompetensutveckling. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium: Forskning för gröna näringar

  Etiketter: Forskning & utbildning
  KSLA har fått inbjudan att under hösten lämna underlag till den kommande forskningspropositionen. KSLA:s Forskningspolitiska kommitté bjuder nu in till en öppen diskussion torsdagen den 1 oktober om utformningen av den gröna sektorns underlag till nästa forskningspolitiska proposition./ Mynewsdesk
  Läs mer

Sidor