KSLA

 • Seminarium på KSLA: The Forest policy process in Europe

  Etiketter: Skog
  Europas olika hörn representerar olika intressen som berör brukandet av skogsresursen. Flera processer lyfter skogen allt högre på den politiska agendan. Sedan fyra år pågår t ex en process kring utvecklandet av ett rättsligt bindande avtal. Detta seminarium kommer att belysa drivkrafterna och den framtida inriktningen på flera skogliga processer i Europa. Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin är stolta över att presentera erfarna talare som företräder intressenter från norra, södra, västra och inte minst östra Europa. / KSLA
  Läs mer
 • Europeisk skogspolitik på seminarium

  Etiketter: Skog
  En ny europeisk skogspolitik håller på att ta form. Följ den senaste utvecklingen och lyssna på flera av de aktörer som styr Europa. Dr Peter Edwards från Skogens produkter och marknader, SLU, presenterar sin forskning kring olika aktörers påverkan på utvecklingen. Seminariet har rubriken The Forest Policy in Europe. Det arrangeras på KSLA den 30 mars. / SLU
  Läs mer
 • Anders Walls landsbygdsstipendium till ung entreprenör inom förnyelsebar energi

  Etiketter: Skog
  Ola Petersson (f. 1984) från Karlskrona har erhållit 2012 års Anders Wall-stipendium för landsbygdsutveckling med motiveringen ”för att med en kombination av kreativitet och balanserat risktagande skapat ett framgångrikt och snabbt växande företag på skogsbränslemarknaden.” Stipendiet på 100.000 kronor delades ut av kung Carl XVI Gustaf i samband med Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidssammankomst i Stockholm den 28 januari. / Webfinanser
  Läs mer

Sidor