KSLA

 • KSLA har utsett 2021 års pris- och belöningsmottagare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2021 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. Utdelningen av 2021 års priser sker digitalt den 28 januari 2021, men pristagarna kommer även att bjudas in till 2022 års högtidssammankomst. / KSLA
  Läs mer
 • Johan Bergh ny ledamot i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I egenskap av en av Sveriges ledande experter på hur skogen påverkas av klimatförändringar och skogens klimatnytta har Johan Bergh, professor i skogsskötsel vid Linnéuniversitetet, valts in i KSLA:s skogsavdelning. / Linnéuniversitetet
  Läs mer
 • ​Nya ledamöter i KSLA:s Skogsavdelning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 november 2020 valdes totalt 17 nya ledamöter in, varav 6 i Skogsavdelningen. De 4 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Johan Bergh, Tollarp, Emma Berglund, Mariefred, Pär Stenmark, Älmhult, och Karin Åhman, Stockholm. Dessutom valdes 2 internationella ledamöter in: Hannele Arvonen, Stockholm, och Andrew Wiltshire, Blenheim, Nya Zeeland. / KSLA
  Läs mer
 • Tre snabba till Skogssverige som fyller 25

  Etiketter: Skog
  Gunilla Häggström, kommunikationsansvarig på Skogssverige, svarar på SKOGENS frågor. / Föreningen Skogen
  Läs mer
 • Arbetsgrupp tar strid för svensk skogsbrandsbekämpning

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I december 2019 hölls ett boksamtal på KSLA om Stefan de Vylders bok Det brinner… Rapport från en hotad by. Ledamöterna Sven Lundell, Inge Gerremo och Åke Barklund väckte då tanken att akademien skulle fortsätta att engagera sig i skogsbrandfrågan. Detta ämne hade tidigare varit uppe vid sammankomsten våren 2019 där skogsbrandfrågan togs upp i ett brett perspektiv, i samband med att den särskilde utredare som tillsattes efter bränderna 2018 hade lämnat sitt förslag. / KSLA
  Läs mer
 • Äganderätten och de gröna näringarna – KSLAT nr 5-2020

  Etiketter: Skog
  KSLA har under tre år drivit ett projekt med syfte att öka kunskapen om den privata äganderätten och dess betydelse för att främja de areella näringarna till samhällets nytta. Fokus har legat på de äganderättsliga aspekter som berör jord- och skogsbruk. / KSLA
  Läs mer
 • Klimat och markanvändning mot 2030 – KSLAT nr 4-2020

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Inom jord- och skogsbruk är frågorna kopplade till klimatet många och komplexa. Kommittén för klimat och markanvändning mot 2030 har sedan den startade 2017 haft i uppdrag att synliggöra hållbara möjligheter och lösningar för jord- och skogsbruket i Sverige för att begränsa och motverka klimatförändringar nationellt såväl som globalt. / KSLA
  Läs mer
 • Vi kan flytta alla miljöer ett steg närmare det vilda

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Det sa Linnéa Falk, Rewilding Sweden, när KSLA bjöd in till ett seminarium om rewilding i november 2019. / KSLA
  Läs mer
 • Högtidssammankomst Commemorative Meeting 2020

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Akademien har hållit sin 208:e högtidssammankomst tisdagen den 28 januari 2020. Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. 620 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten. / KSLA
  Läs mer
 • Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum

  Etiketter: Skog
  Skogshistoriska Sällskapets 30-årsjubileum
  Skogshistoriska Sällskapet bildades i februari 1990 och kan blicka tillbaka på tre decennier av positiv utveckling och stadigt ökande antal medlemmar. Jubileet kommer att firas med ett flerdagarsarrangemang i Stockholm den 26 till 28 mars 2020. / Skogshistoriska Sällskapet
  Läs mer

Sidor