KSLA

 • Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050

  Etiketter: Skog
  EU:s medlemsländer är på väg mot en klimatanpassad energianvändning. Takten i arbetet är bland annat beroende av förutsättningarna i respektive land. Sverige har antagit ett mål som säger att 49 % av vår energianvändning ska vara förnybar år 2020. Med det intar vi tätpositionen i EU. Faktum är att vi redan nu har passerat målsättningen. / KSLA
  Läs mer
 • Skogsbruk i förändrat klimat – Hur påverkas mångfald och miljö?

  Etiketter: Skog
  Under detta seminarium på KSLA kommer skogsbrukets vägval i ett framtida klimat att belysas från olika håll. Seminariet fokuserar på effekter på vegetation, mark och vatten. Vår förhoppning är att seminariet ska bidra till en samlad bild av hur klimat och skogsbruk tillsammans påverkar vår miljö, och till en fortsatt diskussion om hur kloka beslut fattas på vetenskaplig grund i en värld i förändring.
  Läs mer
 • Öppet hus hos KSLA den 23 maj!

  Etiketter: Skog
  Välkommen att fira våra 200 år med oss! Våra portar står öppna mellan kl 15 och 18 den 23 maj för var och en som vill se hur vi har det här på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien på Drottninggatan 95 B i Stockholm (T-Rådmansgatan eller T-Odenplan). / KSLA
  Läs mer
 • Blandskogsforskare från USA gästar Future Forests seminarium om blandskog

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Påverkas trädtillväxten av hur många trädarter som växer i ett bestånd? En svensk studie som nyligen publicerats i tidsskriften Nature Communications fann att flera ekosystemtjänster gynnades av förekomsten av flera trädslag, och detta gällde även trädens tillväxt, vilket förvånade många skogsskötsel forskare som inte kunnat finna detta vid praktiska försök med trädslagsblandning. / SLU
  Läs mer
 • Yttrande över rapporten om klimatfärdplan 2050

  Etiketter: Skog
  KSLA har lämnat ett yttrande till Miljödepartementet över Naturvårdsverkets rapport ”Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050″. / KSLA
  Läs mer
 • Rickard trodde att priset var skräppost

  Etiketter: Bioenergi
  Rickard Hansson fick ta emot pris ur Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) fond för sitt användande av bioenergi från skogen. Han har bland annat byggt upp en bioenergianläggning i Fole som försörjer kyrkan, skolan och flera andra byggnader i socknen. / Hela Gotland
  Läs mer
 • KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

  Etiketter: Skog
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 6 december 2012 valdes totalt 23 nya ledamöter in. De sju svenska ledamöter som valdes in i Allmänna avdelningen är länsfiskekonsulent Henrik C Andersson (Stockholm), professor Thomas Elmqvist (Järfälla), verkställande direktör Mats Halling (Västervik), universitetslektor Anna Jakobsson (Bjärred), professor Ingrid Sarlöv Herlin (Dalby), professor Marie Stenseke (Stenungsund), samt enhetschef Sara Österman (Sollentuna). Dessutom valdes professor Susan Baker (Cardiff, Wales) in. / KSLA
  Läs mer
 • Ansökan 1 november till KSLA:s stiftelser och fonder

  Etiketter: Skog
  Idag den 1 november är det sista dagen att lämna ansökan till följande stiftelser och fonder hos Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin: Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning, Stiftelsen SLO-fonden och Svenska Lantbruksveckans fond. / KSLA
  Läs mer
 • Välkommen på seminarium hos KSLA - Svensk skogshistoria i nytt ljus

  Etiketter: Skog
  Under seminariet presenteras hur Riksskogstaxeringens äldre data och långa tidsserie används inom forskning, undervisning och myndighetsarbete. Vi får också veta hur data och analyser görs mer lättillgängliga för olika typer av användare och forskningsområden. Förhoppningen är att seminariet ska stimulera till ökad användning av äldre data och långa tidsserier från Riksskogstaxeringen – och att detta i sin tur bidrar till bättre beslutsunderlag för hur skogen och skogslandskapet ska användas i framtiden.
  Läs mer
 • Välkommen till KSLA:s oktoberaktiviteter

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Detta händer hos Kungl Skogs- och Lantbruksakademien i oktober 2012: Anpassning till klimatförändringar • Rödkullan & vargen – djurhållning i glesbygd • Sveriges trädgårdar, viktiga för folkhälsan • Den svårfångade framtiden – skogsbrukets framtidsspaning • Tekniska produkter från biomassa ... / KSLA
  Läs mer

Sidor