KSLA

 • KSLA har valt in nya ledamöter i Skogsavdelningen

  Etiketter: Skog
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 11 december 2014 valdes totalt 25 nya ledamöter in. De fyra svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Lennart Ackzell, Jönköping; Peter Holmgren, Bogor, Indonesien; Håkan Olsson, Umeå, samt Camilla Sandström, Dikanäs. Dessutom valdes tre utländska ledamöter in:Daniela Kleinschmit, Uppsala/Münden, Tyskland; Cecil Konijnendijk van den Bosch, Lund/Maurik, Nederländerna, samt Björn Wahlroos, Salo, Finland. / Webfinanser
  Läs mer
 • Kommunikation om skog - i skogen!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Anders Arnell, CNV och Åsa Godeau, SiS är arrangörer för seminariet
  Seminariet på KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, berörde olika metoder för naturvägledning och utomhuspedagogik. Syftet var att lyfta fram goda exempel och diskutera praktiska och strategiska kommunikationsmetoder samt att skapa en mötesplats och ett utvecklingsforum. Intresset för skogens sociala värden är större än någonsin och därmed behovet av att samarbeta kring kommunikationsfrågor. Seminariet vände sig till de som arbetar med kommunikation/naturvägledning/pedagogik/sociala värden i skogslandskapet. Ett flertal föredragshållare berättade om sina erfarenheter och dagen avslutades med en workshop. Centrum för naturvägledning, CNV, Föreningen Skogen och Skogen i Skolan var arrangörer.
  Läs mer
 • Skogens klimatnytta i fokus på KSLA-seminarium

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Sveriges skogar har en viktig roll för klimatet. Men det behövs tydliga incitament för skogsägarna att ta vara på de möjligheter som finns. Och det är inte som kolsänka som skogen har sin stora klimatroll. Detta var några av budskapen från det seminarium om skogens klimatnytta som arrangerades på KSLA den 24 november. / SLU
  Läs mer
 • Många frågor på bordet vid seminarium om hyggesfritt

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Inför en fullsatt hörsal på KSLA redovisade forskarna bakom Future Forests projekt kring hyggesfritt skogsbruk sina planer. Syftet med seminariet var att inhämta synpunkter på hur de lagt upp den planerade forskningsaktiviteten, som går ut på att analysera ett antal varianter av hyggesfria metoder. / Fakta Skog, SLU
  Läs mer
 • En skogsindustriell stormakts uppgång – och sen?

  Etiketter: Skog
  Under KSLA:s skogsavdelnings årliga möte höll Erland Mårald, professor i idéhistoria, ett mycket uppskattat föredrag om samhälleliga orsaker bakom den svenska skogsindustrins framgångsrika utveckling under 1900-talet ur ett idéhistoriskt perspektiv. / SLU
  Läs mer
 • Skogens möjligheter

  Etiketter: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Intresset för svensk skog har ökat markant i och med att biobränslen blivit en allt viktigare del i vår energiförsörjning. Kungl. Vetenskapsakademien anordnar därför en workshop om bland annat skogstillväxten, skogens möjligheter som kolsänka och möjligheten att fånga in koldioxid. / KSLA
  Läs mer
 • Akademien har hållit sin 202:a högtidssammankomst tisdagen den 28 januari 2014

  Etiketter: Skog
  Sammankomsten hölls i Stockholms Stadshus – det formella mötet hölls i Blå Hallen och den efterföljande banketten i Gyllene Salen. Kung Carl XVI Gustaf och Drottning Silvia samt nära 500 gäster hedrade akademien med sin närvaro vid sammankomsten. / KSLA
  Läs mer
 • Doktorsavhandling om skogs- och renbetesnäring belönas

  Etiketter: Skog
  Tim Horstkotte som gjort en doktorsavhandling med anknytning till skogs- och renbetesnäring, belönas nu av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. / SR Sapmi
  Läs mer
 • KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

  Etiketter: Skog
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 12 december 2013 valdes totalt 22 nya ledamöter in. / KSLA
  Läs mer
 • För miljön i tiden

  Etiketter: Klimat & Miljö, Skog
  Skådespelare, experter och makthavare i en öppen dialog om vår framtid. I år firar Kung Carl XVI Gustaf fyrtio år som regent. Detta har inspirerat några av landets främsta forskningsinstitut och miljöorganisationer att tillsammans med Dramaten bjuda in ett antal av landets ledande miljöprofiler till en iscensatt dialog den 23 november. Bland andra medverkar Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna.
  Läs mer

Sidor