KSLA

 • Hur bidrar dialog i skogen till ett hållbart samhälle?

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Forskningsprogrammet Future Forests arrangerar måndag den 31 augusti ett seminarium om skogens dialogprocesser på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. En huvudfråga är hur dialogen om skogens alla värden kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. Seminariet är ett viktigt inspel till det nationella skogsprogram som regeringen ska ta fram i dialog med ett 20-tal organisationer och myndigheter de närmaste åren. / SLU
  Läs mer
 • KSLA presenterade svensk sågverkshistoria

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  ”Sågad skog för välstånd”, heter en ny bok utgiven av KSLA, Kungl. skogs- och lantbruksakademien. Under tisdagen presenterades den och dess innehåll. ”Mycket har hänt, men varför är lönsamheten inte bättre?” är en tänkbar sammanfattning. / Woodnet
  Läs mer
 • Han gav skogshistoria ett eget forum

  Etiketter: Skog
  Det började med en plats i en skogshistorisk kommitté på Kungliga skogs- och lantbruks­akademien. Och blev så småningom bildandet av Skogshistoriska Sällskapet. Möt en av föreningens grundare, Lars Kardell. / Skogsaktuellt
  Läs mer
 • Seminarium om skogens dialogprocesser på KSLA den 31 augusti

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En strukturerad dialog mellan olika intressenter används allt oftare i sammanhang som rör förvaltning av naturresurser. Future Forests bjuder in till ett seminarium den 31 augusti om skogens dialogprocesser på Kungl.Skogs- och Lantbruksakademien i Stockholm. Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av dialogen kring skogens olika värden. Anmälan senast den 24 augusti. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • Hyggesfritt skogsbruk - möjligheter och konsekvenser

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Strukturerad dialogprocess - regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel
  Future Forests bjöd in till seminarium den 28 april på KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Föredragshållarna var forskare och professorer från SLU och Skogforsk. Deltagarna kom bl.a från LRF Skogsägarna, Skogforsk, Sveaskog, SLU, BillerudKorsnäs m.fl. skogliga bolag och organisationer. År 2013 fick Skogsstyrelsen och SLU ett nytt regeringsuppdrag om adaptiv skogsskötsel. Uppdraget innebär analys av om det inom ramen för skogsvårdslagen finns åtgärder som främjar en ökad produktion av biomassa, samtidigt som miljöhänsyn vägs in. På programmet fanns punkterna virkesproduktion och ekonomi, drivning, kol och klimat, biologisk mångfald, rotröta och sociala värden.
  Läs mer
 • Så vaskar vi fram det gröna guldet!

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  KSLA:s Kommitté för energifrågor bjuder in till ett halvdagsseminarium, den 27/2 kl 09.30-12.00 för att diskutera hur EU:s regelverk för hållbar produktion av biomassa bör utformas för att utveckla europeiskt jord- och skogsbruk och skapa förutsättningar för en stark bioekonomi. / KSLA
  Läs mer
 • Hushållningssällskapen blir sambo med KSLA

  Etiketter: Skog
  Det är nu klart att Hushållningssällskapens förbund kommer flytta in hos Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) på Drottninggatan 95 B i Stockholm. Hushållningssällskapens förbund har tecknat ett treårigt hyresavtal och inflyttning sker i början på oktober 2015. Tidigare har Hushållningssällskapens förbundskansli funnits i Gamla Stan. / Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
  Läs mer
 • Mångårigt arkeologiarbete belönas

  Etiketter: Skog
  Bernt Ove Viklund, Näsåker, har fått en utmärkelse av Kungliga skogs- och lantbruksakademien. – Jätteroligt, säger han. Det handlar om N.P Haléns donationsfond, en belöning som delas ut till personer "för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården. / Allehanda
  Läs mer
 • Dan Binkley utsedd till KSLA:s Wallenberg-professor 2015

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse donerade, med anledning av akademiens 200-årsjubileum år 2013, 12 miljoner kronor till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. För medlen har KSLA inrättat sju ettåriga gästprofessurer av högsta internationella klass inom de gröna näringarna. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA delar ut priser och belöningar 2015

  Etiketter: Skog
  Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien har utsett 2015 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Professor Svante Lindqvist delar ut priserna vid akademiens 203:e högtidssammankomst den 28 januari 2015 i Stockholms Stadshus. / KSLA
  Läs mer

Sidor