KSLA

 • Future Forests skribent Lars Klingström belönas för sin insats

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Redaktören och skribenten Lars Klingström tilldelas Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens pris för föredömliga insatser inom forskningskommunikation. Lars Klingström har som redaktör för tidningen Skog & Framtid haft en betydelsefull roll i att göra forskningsresultat från Future Forests kända i samhället. Han har varit och är fortfarande djupt engagerad i ”Skogen i skolan”, det nationella samverkansprogrammet mellan skolan och Sveriges skogliga företagare, / Future Forests
  Läs mer
 • KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

  Etiketter: Skog
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 8 december 2016 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav sju i Skogsavdelningen. De fem svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Charlotte Bengtsson, Hindås; Clas Fries, Umeå; Urban Nilsson, Höör, Henrik Toll, Sorunda och Per-Olof Wedin, Bromma. Dessutom valdes två utländska ledamöter in: Sophie D’Amours, Quebec QC, Canada, och Werner Kurz, Victoria BC, Canada. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium 12 dec: Bioekonomi – lösningen för svensk försörjningstrygghet

  Etiketter: Skog
  Syftet med detta seminarium är att belysa bioekonomin som en möjlig väg mot ökad försörjningstrygghet vad gäller livsmedel och svensk industri i allmänhet. Utgångspunkten är råvaruproduktionen inom jordbruket, men vi gör också kopplingen till skogsbruket och avfallshantering. / KSLA
  Läs mer
 • Bertil från Brantestad får kunglig pris för sitt skogsarbete

  Etiketter: Skog
  Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens presidium har beslutat tilldela akademiens belöning inom jordbruk, ur Stiftelsen A. W. Bergstens donation, till Bertil Andersson i Brantestad. / Vimmerby Tidning
  Läs mer
 • Världsledande forskare diskuterar skog och klimat på KSLA

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ger forskningen tillräcklig vägledning i klimatfrågan, eller är budskapen förvillande? Under våren har politiker och beslutsfattare mötts av rubriker som ”Barrskogar spär på uppvärmningen” och ”Beskattning av skogens koldioxid ger effektivare klimatpolitik”. Och från andra håll budskap som ”Aktivt skogsbruk gör störst klimatnytta”. Vad beror det på att forskarna kommer till så olika slutsatser? Läs en intervju med Tomas Lundmark, forskningsledare inom Future Forests, som tagit initiativ till seminariet. / Future Forests, SLU
  Läs mer
 • KSLA Nytt & Noterat 1-2016 ute nu

  Etiketter: Skog
  "Räddaren i nöden, mot det hållbara samhället genom biobaserad ekonomi", "Laxen i Östersjön går mot bättre tider genom strikta förvaltningsåtgärder", "Fåglarna trivs i ”nya” skogen, skogslagstiftningen har förbättrat skogens mångfald" är några av artiklarna i KSLA Nytt & Noterat. / KSLA
  Läs mer
 • Inspelningar från seminariedagen ”Biologisk mångfald i framtidens skog"

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Seminariedagarna ”Future Forests Week – Med sikte på framtidens skog” hölls i fullsatta lokaler på KSLA den 16- 18 februari. Här återfinns inspelningarna från seminariedagen ”Biologisk mångfald i framtidens skog – Strategier för att kombinera naturvård och skogsproduktion” den 16 februari. / SLU
  Läs mer
 • Skogen på recept

  Etiketter: Forskning & utbildning, Friluftsliv & jakt, Skog
  Sedan hösten 2015 finns en kommitté vid Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, med fokus att identifiera affärsmöjligheter kring ekosystemtjänster. Sveaskog är representerat i kommittén genom forsknings- och utvecklingschefen Ann-Britt Edfast som är ordförande och affärsutvecklare Jessica Nordin som är ledamot. / Sveaskog
  Läs mer
 • Dagmar Haase är KSLA:s tredje Wallenberg-professor

  Etiketter: Skog
  Akademien har utsett professor Dagmar Haase, Humboldtuniversitet i Berlin, Tyskland, till innehavare av 2016 års KSLA Wallenbergprofessur, nummer tre i ordningen. Professor Haase kommer att knytas till Institutionen för landskapsarkitektur, planering och förvaltning vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp. / KSLA
  Läs mer
 • Praktik, mentorer och blogg för att få fler skogliga studenter

  Etiketter: Forskning & utbildning, Skog
  Kommittén för kompetensförsörjning
  Skogen är en av Sveriges största tillgångar tack vare ett långsiktigt och hållbart skogsbruk. Det låga antalet sökande till skogliga utbildningar är en av orsakerna till att KSLA:s Skogsavdelning bildade en kommitté för kompetensförsörjning som var verksam mellan 2013 och 2015. KSLA-tidskriften Skogsnäringens akademiska kompetensförsörjning presenterades och diskuterades på seminariet den 5 februari 2016. Några av åtgärderna var praktik i grupp för skogsmästarstudenter och mentorsprogram för jägmästarestudenter. Klass 14/19 på SLU har skapat Jägmästarebloggen med information om studenterna och utbildningen.
  Läs mer

Sidor