KSLA

 • 40 miljoner kronor till fördjupad skogsforskning i Sverige och Finland

  Etiketter: Forskning & utbildning
  En andra satsning inom det svensk-finska skogsforskningssamarbetet Tandem Forest Values har resulterat i nio samarbetsprojekt inom skogsområdet till en total summa om 40 miljoner kronor. Sverige och Finland bidrar med hälften var. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA välkomnar nya ledamöter i Skogsavdelningen

  Etiketter: Skog
  De 6 svenska ledamöter som valdes in i Skogsavdelningen är Fredrik Daveby, Edsbruk; Bengt Ek, Stockholm; Cecilia Mark-Herbert, Uppsala; Ove Nilsson, Umeå; Erik Willén, Uppsala, och Jan Wintzell, Lidingö. Dessutom valdes 2 utländska ledamöter in: Kevin Bishop, Knivsta, och Madeleine Nyman, Esbo, Finland. Bengt Ek är generalsekreterare för Föreningen Skogen som i mer än 135 år verkat för ett aktivare och hållbarare brukande av skogen. SkogsSverige är sedan 2011 en verksamhet under Föreningen Skogens ansvar. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA har utsett 2020 års pris- och belöningsmottagare

  Etiketter: Skog
  Akademien har utsett 2020 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 208:e högtidssammankomst den 28 januari 2020 i Stockholms Stadshus. / KSLA
  Läs mer
 • Ny preses och ny vice preses i Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

  Etiketter: Skog
  KSLA:s ledamöter valde vid akademisammankomsten den 12 december 2019 jägmästare, skog.dr Jan Fryk, Sigtuna, till preses och förra expeditions- och rättschefen vid Miljö- och energidepartementet, jur.kand. Lena Ingvarsson, Ekerö, till vice preses för akademien under perioden 2020–2023. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik

  Etiketter: Politik & Ekonomi
  Den 29 oktober träffade preses Lisa Sennerby Forsse, vice preses Björn Sundell, akademiens sekreterare och vd Eva Pettersson och Forskningsutskottets ordförande Charlotte Bengtsson statsrådet Matilda Ernkrans. I samband med det överlämnade de KSLA:s inspel till regeringens forskningspolitik. / KSLA
  Läs mer
 • Välkommen till Mistra Digital Forest programkonferens

  Etiketter: Skog
  I december håller programmet Mistra Digital Forest sin andra programkonferens. Temat är automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket. Konferensen äger rum den 4 december kl. 09:00 – 16:00 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Robothund kan markbereda i framtiden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att markberedning kommer att behövas även i framtiden är de flesta överens om. Men hur den kommer att se ut och vem – eller vad – som ska utföra den är oklart. Kanske är lösningen en robothund?/ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • KSLA Nytt & Noterat 3-2019

  Etiketter: Skog
  Ur innehållet: ”Ingen tvekan om att skogen är politiskt viktig idag”. Vad händer med det nationella skogsprogrammet? Det var den övergripande frågan vid akademisammankomsten i september. Läs mer i nyhetsbrevet som pdf-dokument. / KSLA
  Läs mer
 • SLU mötte omvärlden vid seminarium om forskningens samhällsnytta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU anordnade tillsammans med KSLA ett seminarium den 11 juni om forskningens samhällsnytta med fokus på hur SLU bidrar till samhället genom att samverka med externa aktörer. De nästan hundra deltagarna kom från akademien, de gröna näringarna och politiken. Så gott som SLU:s alla akademiska ledare var på plats. Många av deltagarna hade synpunkter på SLU:s samverkan och diskussioner blev livliga och förslagen på förbättringar många. / SLU
  Läs mer
 • Ekosystemtjänster i skogen – viktig helhetssyn, men trubbigt verktyg för prioriteringar i skogen

  Etiketter: Skog
  Begreppet ekosystemtjänster är ett pedagogiskt bra sätt att visa allmänhet och beslutsfattare att vi på många olika sätt är beroende av naturen. Däremot är det tveksamt om begreppet ger någon konkret vägledning för en skogsägare. Det är huvudbudskapet i en rapport som nyligen har publicerats. / Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
  Läs mer

Sidor