KSLA

 • KSLA:s viltförvaltningskommitté synar hanteringen av mål- och intressekonflikter

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Viltfrågornas höga aktualitet och de utmaningar som hänger samman med dessa har föranlett Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens styrelse – akademikollegiet – att inrätta en kommitté med uppdrag att genomlysa förmågan att hantera mål- och intressekonflikter inom svensk viltförvaltning. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA har utsett 2019 års pris- och belöningsmottagare

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Akademien har utsett 2019 års mottagare av priser och belöningar för förtjänstfulla insatser inom akademiens områden. H.K.H. Kronprinsessan Victoria delar ut följande priser och belöningar vid akademiens 207:e högtidssammankomst den 28 januari 2019 i Stockholms Stadshus. / KSLA
  Läs mer
 • KSLA välkomnar nya ledamöter i Allmänna avdelningen

  Etiketter: Skog
  Vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens sammankomst den 13 december 2018 valdes totalt 23 nya ledamöter in, varav nio i Allmänna avdelningen. / KSLA
  Läs mer
 • I fokus för Forskningsutskottet: samspel forskning–värderingar och forskningspolitiskt inspel

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Ett seminarium om hur vetenskap och värderingar påverkar politiken, rundabordssamtal med sektorsmyndigheter och samordning av KSLA:s inspel till nästa forskningsproposition. Det är några av aktiviteterna som KSLA:s Forskningsutskott planerar för 2019. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium 27 november: Agenda 2030 och skogen – i internationell policyutveckling och företagande

  Etiketter: Skog
  Mot bakgrund av globala utmaningar som befolkningsökning, ökad konsumtion till följd av ökad välfärd, urbanisering och klimatförändringar kommer hållbarhetsfrågorna allt mer i fokus. FN:s 17 hållbarhetsmål, Agenda 2030, breddar hållbarhetsbegreppet och preciserar 169 delmål. Alla länder uppmanas att integrera hållbarhetsmålen i sin globala politik och i den egna utvecklingen. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium 15 november: Integrerad eller segregerad naturvård

  Etiketter: Skog
  Ska vi satsa på stora parker eller integrera det gröna överallt i staden? Olika forskare i Sverige, Europa och världen har diskuterat frågan under benämningen ”land-sharing vs. land-sparing”. / KSLA
  Läs mer
 • Tolv forskningsprojekt ska göra Sverige och Finland ännu starkare som skogsnationer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Programmet tillkom på initiativ av Kulturfonden för Sverige och Finland och döptes till Tandem Forest Values. I varje projekt anställs en yngre forskare som under två år ska arbeta dels i Finland, dels i Sverige, med start under hösten 2018. / KSLA
  Läs mer
 • 72 ansökningar till Tandem Forest Values – Sveriges gåva vid Finlands 100-årsjubileum

  Etiketter: Skog
  I samband med Finlands 100-årsfirande uppvaktade Sverige sitt östra grannland med en gåva på 24 miljoner kronor i form av forskningsanslag på skogsområdet. Projektet Tandem Forest Values har mötts av ett fantastiskt intresse! Hela 72 forskningsansökningar har kommit in och forskare från sammanlagt 23 universitet och forskningsinstitut i de båda länderna finns bland de sökande. / KSLA
  Läs mer
 • Certifiering som drivkraft för hållbarhet

  Etiketter: Bioenergi
  Bioenergins expansion har orsakat debatt och hållbarheten i övergången från ett fossilbaserat till ett biobaserat samhälle har ifrågasatts. Det finns därför stora förväntningar på att olika former av certifiering ska sätta tryck på producenterna och hjälpa konsumenterna att välja de mest hållbara lösningarna. / KSLA
  Läs mer
 • En grönare stad är en skönare stad

  Etiketter: Klimat & Miljö
  Stadsbor på landet. De finns överallt. Trots statistiken som säger att 85 procent av alla svenskar bor i sta’n så finns de överallt. Stadsborna. Också på landet. Att vara urban och leva ett urbant liv är inte fråga om var man lever utan hur man gör det. Det gäller också globalt. / KSLA
  Läs mer

Sidor