KSLA

 • Välkommen till Mistra Digital Forest programkonferens

  Etiketter: Skog
  I december håller programmet Mistra Digital Forest sin andra programkonferens. Temat är automation och innovation i digitaliseringen av skogsbruket. Konferensen äger rum den 4 december kl. 09:00 – 16:00 på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA, Drottninggatan 95B i Stockholm. / Mistra Digital Forest
  Läs mer
 • Robothund kan markbereda i framtiden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Att markberedning kommer att behövas även i framtiden är de flesta överens om. Men hur den kommer att se ut och vem – eller vad – som ska utföra den är oklart. Kanske är lösningen en robothund?/ Land Skogsbruk
  Läs mer
 • KSLA Nytt & Noterat 3-2019

  Etiketter: Skog
  Ur innehållet: ”Ingen tvekan om att skogen är politiskt viktig idag”. Vad händer med det nationella skogsprogrammet? Det var den övergripande frågan vid akademisammankomsten i september. Läs mer i nyhetsbrevet som pdf-dokument. / KSLA
  Läs mer
 • SLU mötte omvärlden vid seminarium om forskningens samhällsnytta

  Etiketter: Forskning & utbildning
  SLU anordnade tillsammans med KSLA ett seminarium den 11 juni om forskningens samhällsnytta med fokus på hur SLU bidrar till samhället genom att samverka med externa aktörer. De nästan hundra deltagarna kom från akademien, de gröna näringarna och politiken. Så gott som SLU:s alla akademiska ledare var på plats. Många av deltagarna hade synpunkter på SLU:s samverkan och diskussioner blev livliga och förslagen på förbättringar många. / SLU
  Läs mer
 • Ekosystemtjänster i skogen – viktig helhetssyn, men trubbigt verktyg för prioriteringar i skogen

  Etiketter: Skog
  Begreppet ekosystemtjänster är ett pedagogiskt bra sätt att visa allmänhet och beslutsfattare att vi på många olika sätt är beroende av naturen. Däremot är det tveksamt om begreppet ger någon konkret vägledning för en skogsägare. Det är huvudbudskapet i en rapport som nyligen har publicerats. / Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
  Läs mer
 • Ny omgång av Tandem Forest Values – 40 miljoner till skogsforskning i Finland och Sverige

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Tandem Forest Values är ett projekt som riktar sig till forskare inom skogsområdet. I den andra utlysningen av forskningsmedel inom projektet finns cirka 40 miljoner kronor att söka för samarbetsprojekt mellan Sverige och Finland. Ansökningar om forskningsmedel välkomnas till och med den 9 september. / KSLA
  Läs mer
 • ​Grön fond söker innovativa projektidéer

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Nu finns nya chanser att söka stöd till projekt som lyfter fram de gröna näringarna. Stiftelsen Svenska Lantbruksveckans fond har förnyat bedömningskriterierna i årets utlysning. / KSLA
  Läs mer
 • Seminarium 8 maj: EU och skogen – effekter för svensk skogsnäring

  Etiketter: Politik & Ekonomi, Skog
  Syftet med detta seminarium är att uppmärksamma EU-beslutens stora betydelse för den svenska skogsnäringen. Det gör vi genom att inventera vad som hände under den senaste mandatperioden och genom att diskutera vilka frågor som förväntas komma upp under nästa period. Seminariet arrangeras av KSLA:s internationella utskott./ KSLA
  Läs mer
 • Remiss Skogsskötsel med nya möjligheter

  Etiketter: Skog
  En hög skogsproduktion är ett centralt medel för att uppnå en uthållig utveckling och KSLA ser positivt på att Skogsstyrelsen har bjudit in skogsbruket, forskningen och andra intressenter att ge förslag på produktionshöjande åtgärder. / KSLA
  Läs mer
 • Anmäl dig till mentorskapsprogrammet 2019

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vill du få möjlighet att dela dina tankar och erfarenheter med någon som har lång erfarenhet av de gröna näringarna? / KSLA
  Läs mer

Sidor