konferens

 • Mera tall 10 år

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Onsdagen 22 januari erbjuds du att delta på konferensen Mera tall 10 år. Konferensen vänder sig till dig som är intresserad av djur och natur, närmare bestämt av balansen mellan skog och vilt. Du kan vara skogsägare, jägare, skogstjänsteman, jaktvårdskonsulent, beslutsfattare, journalist, influencer eller bara allmänt intresserad av skog och vilt. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Välkommen till Ute är inne 2017

  Ute är inne 2017 i Nynäshamn
  Platser, verktyg och metoder är temat i Nynäshamn den 21-22 september 2017. Konferensen handlar om utemiljön som språngbräda till kreativa lärprocesser, nyfikna elever, ökad måluppfyllelse och minskat utanförskap.
  Läs mer
 • Konferens 4 november i Stockholm: Virke och miljö i Sveriges skogar om 100 år – vilka vägval krävs?

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  Den 4 november diskuteras framtiden för Sveriges skogar. Vilka vägval krävs för att skogen ska nyttjas och skötas så att skogsbruket blir långsiktigt hållbart även i framtiden? / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Konferens fokuserar på friluftsliv i stan

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Utvecklingen av friluftsliv i städer och förorter kommer att vara i centrum för årets upplaga av Tankesmedja för friluftsliv som äger rum i slutet av april. Friluftslivet är viktigt för folkhälsan och konferensen vill bidra till att fler som bor i städer kan vara i naturen. / Folkhälsomyndigheten
  Läs mer
 • Ute är inne konferens 17-18 september 2015

  Skogen i Skolan ingår i Utenavet som är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet har vid ett flertal tillfällen anordnat konferensen Ute är inne och i år sker den 17-18 september i Linköping. Konferensen vänder sig till: skolledare, pedagoger och övrig personal inom förskola, grundskola och gymnasieskola, samt lärarutbildningar och skolhälsovården. Robbie Nicol, doktor i utomhuspedagogik vid universitetet i Edinburgh, visar hur utemiljön kan användas för att erbjuda ett variationsrikt lärande där boklig bildning växelverkar med sinnliga erfarenheter – känsla, handling och tanke förenas. Fredrika Mårtensson, docent i landskapsarkitekturens miljöpsykologi vid SLU, berättar om den senaste forskningen om vad som behövs utemiljön för att allra bäst stimulera barns och ungas lek, lärande och välbefinnande. Stort antal workshops där du själv undersöker hur utemiljön kan fungera som plats för lärande, friluftsliv och naturvägledning – och samtidigt fungera som färgstark arena för olika kulturer och traditioner att mötas och samverka. / Utenavet
  Läs mer
 • Var med och påverka framtidens forskningspolitik!

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Den 12 november bjuder Vetenskap & Allmänhet, Sveriges unga akademi och Naturvetarna in till en konferens om framtidens forskningspolitik. Bland de inbjudna finns aktörer i utbildnings- och forskningssverige samt politiker och tjänstemän från regeringsunderlag och opposition. / Vetenskap & Allmänhet
  Läs mer
 • Allemansrätt på konferens

  Etiketter: Friluftsliv & jakt
  Är du nyfiken på hur naturturism och skogsbruk kan kombineras? Kom till Skansen 19-20 november. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Tio år med Vilhelmina Model Forest - Konferens i Vilhelmina 27-30 oktober

  Etiketter: Skogen – vårt gröna tak och vårt gröna guld
  I år är det tio år sedan Vilhelmina kommun som första område i Europa blev en Model Forest. Skogsstyrelsen och samarbetspartners bjuder därför in till en konferens som lyfter såväl resultat från tio års arbete som framtidsvisioner. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Forskning för framtiden

  Etiketter: Forskning & utbildning
  Vill du påverka forskningspolitiken? Välkommen till en konferens om framtidens forskningspolitiska agenda, där även Sveriges nya forskningsminister medverkar. Konferensen anordnas av Vetenskap & Allmänhet, Sveriges unga akademi och Naturvetarna. Bland de inbjudna finns aktörer i utbildnings- och forskningssverige samt politiker och tjänstemän i regeringsunderlag och opposition. / Naturvetarna
  Läs mer
 • Vill du bidra med workshop under konferensen?

  Utenavet är ett nationellt nätverk för främjande av utomhusbaserat lärande. Utenavet planerar nu nordens största konferens, Ute är inne, med utomhusbaserade workshops i Linköping 17 - 18 september 2015. Temat är: Plats – Lärande – Integration. Utomhusbaserat lärande med internationell utblick – från idéer till verklighet. Konferensen vänder sig till personal inom skola, lärarutbildningar, skolhälsovården, arkitekter, naturvårdsförvaltare, naturskolor, naturum och ideellt engagerade inom friluftsliv, hälsofrämjande arbete, natur- och kulturvägledning. Nu har du möjlighet att anmäla ditt intresse för att bidra med en eller flera workshops under de två dagar konferensen pågår. Efter anmälan tar Utenavet ställning till vilka workshops som ska ingå i konferensprogrammet. Antalet anmälda deltagare till din workshop avgör i slutänden om den blir av. Anmälan om att få hålla workshop gör senast 7/12 på www.utenavet.se
  Läs mer

Sidor