koncernchef

 • Svante Scherman kommer att lämna Skogssällskapet

  Etiketter: Skog
  Efter åtta år som koncernchef och VD i Skogssällskapet har Svante Scherman beslutat sig för att lämna uppdragen. Under Svante Schermans ledning har Skogssällskapet stärkts som aktör för en hållbar utveckling av skog och mark, och koncernens bolag uppvisar i dag god lönsamhet, tydlig ledningsstruktur och en starkare position som leverantör av kvalificerade tjänster inom skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Träindustrins alla delar samlas på nya Trä & Teknik

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  För första gången speglas hela produktionskedjan: Från skogsodling till sågverk, träbyggnation, snickeri och alla typer av tillverkning där trä ingår. - Det här är precis vad branschen behöver, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef för träindustriföretaget Setra. / Svenska Mässan
  Läs mer
 • Setra säljer dotterbolaget Plusshus

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  – Setras dotterbolag Plusshus har med sitt koncept för industriellt trähusbyggande utvecklats väl på en växande marknad för trähusbyggnation. För att säkerställa nästa steg och en fortsatt positiv utveckling har Setra bedömt att det ska ske tillsammans med en ägare som har trähusbyggnation som huvudfokus, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. / Setra
  Läs mer
 • Pressinbjudan till invigning av Stora Ensos innovationscenter för biomaterial i Stockholm

  Etiketter: Bioenergi, Skog
  Karl-Henrik Sundström, koncernchef Stora Enso, och Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, inviger Stora Ensos nya innovationscenter för biomaterial torsdagen den 17 december. / Stora Enso
  Läs mer
 • Morten Kristiansen blir koncernchef för Moelven

  Etiketter: Skog
  Morten Kristiansen har tillsatts som koncernchef för Moelven Industrier ASA. Kristiansen har fungerat som tillförordnad koncernchef det senaste året, efter att den tidigare koncernchefen Hans Rindal avgick förra hösten. / Moelven
  Läs mer
 • Så går det för Metsäs megafabrik

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Storinvesteringen som Metsä Fibre gör i bioproduktfabriken i Äänekoski i mellersta Finland tar form. Schaktningsarbetet går framåt och en skorsten på 120 meter reser sig snart. Infrastrukturförbättringarna som utförs till stöd för fabriken håller tidtabellen, berättar Metsä Groups koncernchef Kari Jordan. / Papernet
  Läs mer
 • Nya medlemmar i SCAs koncernledning

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Efter utnämningen av Magnus Groth till ny koncernchef och VD för SCA har Volker Zöller idag utsetts till chef över SCAs affärsenhet Consumer Goods Europe, samt medlem i SCAs koncernledning. Volker Zöller tillträder sin nya tjänst idag och ersätter därmed Magnus Groth i hans tidigare roll. SCA meddelar även att Ulrika Kolsrud och Donato Giorgo från och med idag kommer att ingå som nya medlemmar i koncernledningen. / SCA
  Läs mer
 • Magnus Groth ny vd och koncernchef för SCA

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Styrelsen för SCA har utsett Magnus Groth till ny VD och koncernchef. Magnus Groth är idag chef för affärsenheten Consumer Goods Europe och har tidigare bl.a. varit börsbolags-VD. Magnus Groth tillträder den 1 mars. / SCA
  Läs mer
 • Bokslutskommentar från Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Träindustriföretaget Setra redovisar för 2014 ett rörelseresultat på 201 (107) Mkr, en resultatförbättring med 94 Mkr jämfört med 2013. Nettoomsättningen för helåret uppgick till 4 194 (4 068) Mkr. – Ett gott marknadsläge under stor del av året och gynnsamma valutaeffekter är de viktigaste förklaringarna till Setras positiva resultatutveckling. Vi fokuserar på de saker vi kan påverka själva och driver ett effektiviseringsarbete för att öka vår långsiktiga konkurrenskraft. Som en del i detta har vi under året genomfört teknikinvesteringar vid sågverken Färila och Nyby, säger Hannele Arvonen, vd och koncernchef i Setra. / Setra
  Läs mer
 • Södra påbörjar utbyggnaden i Mörrum

  Etiketter: Pappersprodukter omger oss varje dag
  Utbyggnaden vid Södra Cell Mörrum är igång. Den 16 oktober tog Södras koncernchef Lars Idermark, tillsammans med NCC och Valmet, första spadtaget. Tidigare i år beslutade Södras styrelse att investera cirka 700 MSEK i ökad massaproduktion vid Södra Cell Mörrum. En ny flisfabrik ska byggas och en av de två massalinjerna kommer att utvecklas. / Södra
  Läs mer

Sidor