koncernchef

 • Peter Nilsson verkställande direktör och koncernchef för Bergs Timber AB

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Peter Nilsson har den 15 mars accepterat ett erbjudande att bli verkställande direktör och koncernchef i Bergs Timber AB (publ). Peter Nilsson är för närvarande ansvarig för produktion och marknad (COO) inom Rusforest. Peter har 30 års erfarenhet från sågverks- och skogsnäring inom SCA, Geijer Timber samt som VD för Södra Timber AB. Tillträde sker den 16 maj 2013. / Bergs Timber AB
  Läs mer
 • Moelven-chefen inte helt nöjd

  Etiketter: Skog
  Moelvens rörelseresultat för 2012 uppgick till 17 miljoner norska kronor. Resultatet ligger i nivå med föregående år och är i princip ett nollresultat. Koncernchef Hans Rindal är därför inte helt nöjd. Nettoomsättningen slutade på 8 122 miljoner (8 060) norska kronor för året. Årets resultat efter finansiella poster och skatt blev minus 47 miljoner norska kronor (minus 86). / Cisionwire
  Läs mer
 • Lars Idermark ny vd och koncernchef i Södra

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Södras föreningsstyrelse har utsett Lars Idermark till ny verkställande direktör och koncernchef. Lars Idermark är idag vd och koncernchef för PostNord. / Södra
  Läs mer
 • Verkställande direktören för Bergs Timber AB (publ) aviserar sin avgång

  Etiketter: Skog
  Åke Bergh, verkställande direktör och koncernchef för Bergs Timber AB (publ), har meddelat att han på egen begäran avser att lämna sitt uppdrag. För att säkerställa kontinuiteten står han fortsatt till bolagets förfogande fram till dess att hans efterträdare har utsetts. Rekryteringen av en ny verkställande direktör och koncernchef kommer att inledas omgående. / Bergs Timber AB
  Läs mer
 • Lägre råvarupriser tynger Sveaskog

  Etiketter: Skog
  VD och koncernchef Per-Olof Wedins kommenterar: - Sågverken, pappers- och massabruken, det stora flertalet av våra kunder, har svårt med lönsamheten och det går vi givetvis inte oberörda ifrån. Vi får helt enkelt leverera vår råvara till lägre priser. / Sveaskog
  Läs mer
 • Vår uppgift: Att hjälpa skogsägaren

  Etiketter: Skog
  Bredden och den unika rollen i svenskt skogsbruk. Det fick Svante Scherman att börja arbeta på Skogssällskapet. I dag är han koncernchef och känslan av trovärdighet och att vara på en unik plats i skogsbruket har bara vuxit sig starkare med åren. Nu ska Skogssällskapet bli ännu tydligare med vad man står för och vill uträtta. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Johan Padel ny vd i Setra

  Etiketter: Trä och träindustrin - världens sjätte största producent
  Johan Padel har utsetts till ny vd och koncernchef i Setra. Han efterträder Börje Bengtsson som går i pension till hösten. Johan Padel, 45 år, är idag divisionschef i Moelven Timber, en del av den norskägda Moelvenkoncernen, Tidigare har han bland annat varit vd i IKEAs dotterbolag Swedwood Latvia Ltd och vd i AssiDomän Hasselfors Trä AB. Johan Padel har också mångårig erfarenhet från marknadssidan i träindustrin. / Setra
  Läs mer

Sidor